Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 15.5.2018 käsiteltiin muun muassa vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelman muutoksia.

Lisätietoja

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

Vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelman muutokset. Muutosten syynä ovat muutamien hankkeiden uudelleenbudjetoinnit sekä joidenkin hankkeiden kustannusten tarkentuminen.

Kaupunginvaltuuston maaliskuussa päättämien uudelleenbudjetointien jälkeen tämän vuoden kunnallistekniikan investointien kokonaismenot ovat 24 220 000 euroa. Syynä uudelleenbudjetointeihin oli pääsääntöisesti se, että hankkeita ei pystytty toteuttamaan suunnitellussa laajuudessa viime vuonna.

Uudelleen budjetoidut hankkeet ovat seuraavat: Kankaan alueen katu- ja viherpalvelut (2 100 000 euroa), Haukkalantie 56 (100 000 euroa), Kauramäki (400 000 euroa), Väinönkatu (200 000 euroa), Ramoninsilta (600 000 euroa), liikennevalojen ohjausjärjestelmä (100 000 euroa), Eeronkatu (100 000 euroa), Ritoniemen kadut (200 000 euroa), Muuratsalon kadut (100 000 euroa) ja Pappilanpellonpuisto (70 000 euroa).

Kankaan alueen kunnallistekniikan rakennustyöt jatkuvat talonrakennushankkeiden edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. Kauramäen uuden asuinalueen töistä valtaosa tehdään tänä vuonna, samoin Väinönkadun töistä. Ramoninsillan rakentaminen siirrettiin tälle vuodelle kaavavalitusten takia. Eeronkadun sekä Ritoniemen ja Muuratsalon katujen viime vuonna käynnistyneiden saneerausten lopputyöt siirtyivät tälle vuodelle. Pappilanpellonpuiston rakentaminen siirrettiin keliolosuhteiden takia tälle vuodelle, mutta välineiden hankinta tehtiin jo vuonna 2017.

Kävelykeskustan käyttösuunnitelma vahvistettiin

Kaupunkirakennelautakunta vahvisti kävelykeskustan käyttösuunnitelman ja määräsi sen tulemaan voimaan 21.5.2018. Vahvistettu käyttösuunnitelma korvaa kaupunkirakennelautakunnan päätöksellään 10.4.2018 vahvistaman käyttösuunnitelman.

Kävelykeskustalla tarkoitetaan Kauppakadun kävelykadun lisäksi kävelykatuun rajoittuvia Asemakadun, Väinönkadun, Puistokadun ja Ilmarisenkadun pihakatuosuuksia. Käyttösuunnitelmalla ohjataan kävelykeskustaan sijoitettavien terassi- ja kahvila-alueiden, jäätelökioskien ja tilapäisten myyntipaikkojen sijoittelua ja määritellään tarkasti kaikkien katualueelle tilapäisesti sijoitettavien rakenteiden ja laitteiden sijoituspaikat.

Puutarhakatu 19:n asemakaavan muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Puutarhakatu 19:n asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 4.5.2018 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden viisikerroksisen asuinkerrostalon rakentaminen. Suojeltu rakennus eli Vapon entinen edustuskiinteistö, niin sanottu ”Marjasen talo” jää omalle tontilleen asuin- ja liiketilakäyttöön. Kaavamuutosalueen maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Jyväskylän Puutarhakatu 19 ja As Oy Jyväskylän Puutarhan Helmi.

Kaupunkirakennelautakunta päätti äänin 2-11 palauttaa Tourujoki I -asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Kokouksen muut päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6633 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).