Jyväskylän kaupunki ottaa kesäkuussa käyttöön uuden palvelusetelijärjestelmän ja palvelusetelituottajat alkavat hakeutumaan tuottajiksi uuden järjestelmän kautta 30.4. alkaen. Samalla nykyiset hakemukset ja sopimukset korvataan palveluseteleiden sääntökirjalla, joka hyväksyttiin 26.4. perusturvalautakunnassa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Mia Lindberg, p. 014 266 8631 (poissa 2.5.–4.5.)
projektityöntekijä Leevi Tuohiluoma, p. 014 266 3157

Uusi järjestelmä koskettaa perusturvan palveluihin liittyviä palvelusetelipalveluja, kuten erilaisia kotiin vietäviä palveluita ja terapiapalveluja.

Asiakkaille myönnettyihin palveluseteleihin muutos ei vaikuta. Asiakas voi etsiä palvelutuottajia vuoden loppuun käytössä olevasta Klemmari.info -palvelusta ja uudesta järjestelmästä, osoitteesta palse.fi 1.6. alkaen. Jatkossa palvelut ovat paremmin asiakkaiden löydettävissä, kun ne ovat yhdessä palvelusetelijärjestelmässä. Järjestelmässä asiakas voi helposti vertailla palveluita ja palvelujen hintoja.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelin saaminen edellyttää hoito- tai palvelutarpeen arviointia sekä palvelupäätöstä. Palvelusetelipäätöksen saatuaan, asiakas ostaa palvelun kaupungin hyväksymiltä palveluntuottajilta.

Ensimmäinen haku käynnistyy 30.4. alkaen

Nykyiset ja uudet palvelusetelituottajat hakevat tuottajaksi uuden järjestelmän, Effectorin, kautta sähköisesti palse.fi -portaalissa. Haku ensimmäisten palveluiden osalta on 30.4.–15.5. ja se koskettaa lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteliä, omaishoidon tuen palveluseteliä, tilapäisen kotihoidon palveluseteliä (seniorit ja pitkäaikaissairaat), neuvonta- ja terapiapalveluiden palveluseteliä sekä lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteliä. Palvelutuottajaksi haku on avoinna jatkuvasti. Uusi järjestelmä on yrityksille maksuton.

Uusi palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesäkuun alusta alkaen. Ensimmäiset palvelut ja niiden tuottajat näkyvät järjestelmässä 1.6. Uutta järjestelmää käytetään palvelusetelitoiminnassa ja asiakkaan itse maksamissa palveluissa.

Sääntökirjan vaikutuksia

Perusturvan palveluseteleiden sääntökirja tuo mukanaan joitakin muutoksia ja lisäyksiä nykyisiin palvelusetelipalveluiden tuottamisen ehtoihin. Esimerkiksi kaikilta tuottajilta edellytetään tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymistä, Luotettava Kumppani -palveluun liittymistä sekä henkilötietojen käsittelyä tulevien tietosuoja-asetusten mukaisesti. Myös tuottajan toimipisteen on sijaittava Keski-Suomessa. Lisäksi säännöllisen kotihoidon, ympärivuorokautisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen palveluasumisen palveluseteleissä palveluntuottajat velvoitetaan käyttämään kaupungin palveluissaan käyttämää Effica-potilastietojärjestelmää.

Nykyisille palveluntuottajille on järjestetty aiheesta infotilaisuuksia ja hyväksytyt palveluntuottajat koulutetaan järjestelmän käyttöön.

palse.fi

www.jyvaskyla.fi/sote/palveluseteli

Perusturvan palveluseteleiden sääntökirja
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1049749&version=1

Perusturvalautakunnan kokouksen esityslista 26.4.2018
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6496

Asiasanat: