Jyväskylässä tarjolla olevia palveluja esittelevä palveluopas on tullut painosta ja saatavana jakelupisteissä. Opas on myös sähköisesti luettavissa kaupungin nettisivuilla.

Jyväskylässä tarjolla olevia palveluja ja toimintoja esittelevä palveluopas on tullut painosta ja saatavana jakelupisteissä. Opas on myös sähköisesti luettavissa kaupungin nettisivuilla. 

Painettu palveluopas on kuntalaisten noudettavissa eri toimipisteissä. Oppaiden jakelupisteet sijaitsevat tuttuun tapaan OIVA -keskuksessa, Jyväskylä Infossa, asiointipisteissä, Hyvinvointikioskissa,ikääntyneiden päiväkeskuksissa, kirjastoissa sekä terveysasemilla. 
Myös monesta apteekista voi löytää uuden palveluoppaan.

Selkokielisessä palveluoppaassa monipuolisesti tietoa palveluista

Palveluoppaassa esitellään Jyväskylässä tarjolla olevia kaupungin, yksityisen sektorin sekä eri yhdistysten palveluja ja toimintoja. 
Tänä vuonna palveluopas on selkokielinen. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. 
Selkokielinen palveluopas tuo helpotusta kaikille kuntalaisille. On miellyttävää saada tietoa palveluista selkeällä kielellä helposti luettavasta oppaasta. 
Aiempina vuosina erityisesti ikääntyneiden palveluihin keskittyneen oppaan sisältöä on laajennettu vastaamaan kuntalaisten tiedon tarpeeseen ikään katsomatta. Palveluoppaaseen on koottu tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalveluista, kaupunkirakennepalveluista sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Oppaan sähköinen versio löytyy osoitteesta:
www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta/palveluopas

Lisätietoa antaa: Koordinaattori Sanna Siniluhta p. 014 266 3858

Asiasanat: