Jyväskylän varhaiskasvatuksen kerhot, perhekerhot, perhekahvilat ja perhepuistot ovat osa varhaiskasvatusta ja hyvä vaihtoehto 2-5-vuotiaille lapsille, jotka eivät tarvitse hoitoa kokopäiväisesti. Kerhotoiminta sopii hyvin myös kotona hoidettaville lapsille, joille halutaan säännöllistä ryhmätoimintaa.

Elokuussa käynnistyviin kerhoihin haetaan 30.4. mennessä osoitteessa www.jyvaskyla.fi/paivahoito/sahkoinen_asiointi. Perheet saavat tiedon kerhopaikasta 8.6. mennessä.

Kerho kokoontuu aamu- tai iltapäivisin ja kerhokerran kesto on 3,5 tuntia. Kerhopäivään sisältyy lämmin ateria tai välipala. Jokaiselle kerholapselle tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä perheen kanssa. Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa ja niissä lapsi saa kokemusta lapsiryhmässä toimimisesta yhdessä vanhemman kanssa. Perhekahvilat ovat kaikille avoimia ja ne ovat hyviä kohtaamispaikkoja oman asuinalueen muiden perheiden kanssa. Kerhojen toimintavuoden 2018-2019 aikataulu löytyy osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/kerhot.

Kerhojen toiminnassa pääpaino on leikillä ja liikunnalla

Kerhoryhmissä lapsilla on mahdollisuus leikkiä ja osallistua monipuoliseen ohjattuun toimintaan saman ikäisten lasten kanssa. Alle 3-vuotiaiden kerhojen toiminnan tavoitteena on lasten leikki- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kaverisuhteiden luominen ja pienen lapsen motoristen taitojen vahvistaminen. Yli 3-vuotiaille suunnatuissa liikunta- ja luontokerhoissa opetellaan perusliikuntataitoja ja tutustutaan luontoon. Liikunta- ja luontokerhoissa kerhoaika vietetään pääsääntöisesti ulkona luonnossa alueiden lähiliikuntapaikkoja ja metsiä hyödyntäen. Kerhopäivään sisältyvä välipala hoituu retkieväillä luonnossa.

Luonnossa liikkuen opitaan monipuolisesti erilaisia taitoja lapsen iän mukaisesti. Esimerkiksi ulkona toteuttavassa majaleikissä yhdessä ryhmän kesken pohditaan, millaisista luonnosta löytyvistä tarvikkeista maja rakennetaan. Kun maja on valmis, mielikuvituksen avulla suunnitellaan, mitä majassa voi tehdä – ja leikit voivat alkaa. Luonnossa liikkuminen harjaannuttaa lapsen motorisia taitoja, tasapainon kehittymistä ja kehon hallintaa. Kädentaitoja kartutetaan ulkona siinä missä sisätiloissa olevassa toiminnassakin. Luonnonmateriaalien avulla opitaan värejä, kasvi- ja eläinlajeja, mittaamista ja laskemista.

Kerhoja keskitetään perhepuistojen yhteyteen

Varhaiskasvatuksen kerhoja toimii eri puolilla Jyväskylää. Kerhotoimintaa keskitetään jatkossa enemmän perhepuistojen yhteyteen. Elokuussa käynnistyvät kerhot sijaitsevat Huhtasuon Mansikkapuistossa, Kuokkalan Yrittisuolla, Halssilan Ilvespuistossa ja keskustan Mäki-Matin perhepuistossa. Lisäksi kerhoja toimii Liinalammin, Haukkamäen, Pappilanvuoren, Mannilan, Tikkalan, Vesangan, Kuohun, Keljonkankaan, Vaajakosken, Kortepohjan ja Kultaniityn päiväkotien yhteydessä.

Kaksi kertaa viikossa kokoontuvan kerhon kuukausimaksu on 44 euroa ja kerran viikossa kokoontuvan kerhon 22 euroa kuukaudessa. Perhekerhon maksu on 6 euroa / kerhokerta koko perheeltä. Kerhomaksu peritään kiinteänä kuukausimaksuna eikä poissaoloja hyvitetä. Kerhoja ohjaavat lastentarhanopettaja ja lastenohjaaja -työpari. Kerhoihin osallistuminen ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Lisätietoja:
päiväkodinjohtaja Taina Rikama-Koskinen, Tikkalan, Vesangan ja Kuohun päiväkodit, puh. 014 266 3324
kerhohaku: varhaiskasvatuksen palveluohjaus, puh. 014 266 3100