Kuokkalan yhtenäiskoulun 4 A-luokassa ollaan ottamassa käyttöön sähköistä matematiikankirjaa. Ennen kuin päästään matematiikan yhtälöiden pariin, varmistetaan että jokaisen oppilaan käyttäjätunnukset toimivat ja että sisäänkirjautuminen sovellukseen onnistuu.

–Mistä @-merkki löytyikään? En muista salasanaani, miten tilaan uuden? Miten tästä pääsikään eteenpäin? kysymyksiä satelee ympäri luokkaa.

Luokanopettaja Tarja Virtanen kiertää luokassa oppilas oppilaalta ja auttaa ongelmakohdan yli. Apuna hänellä on kolme luokan oppilaista koulutettua digiagenttia. Digiagentti on luokkakaveri, jolta voi kysyä apua oppimisen tukena olevista tietojärjestelmistä.

–Digiagentti-koulutukseen voi ilmoittautua kuka vaan, jolla on kiinnostusta tieto- ja viestintäteknologia-asioita. Uusia asioita opitaan omassa tahdissa ja vertaisoppiminen hyödyntää kumpaakin osapuolta, kertoo digiagenttitoimintaa Kuokkalan yhtenäiskoululla koordinoiva Ilkka Kinnunen.

Digiagentit auttavat, jos harvemmin käytetty toiminto ei muistukaan heti mieleen. Apua saa myös uusia palveluja käyttöön otettaessa.

Digiagentin neuvoihin ollaan tyytyväisiä

4A-luokan digiagentit Daniel, Sinna ja Eino tykkäävät antaa hyviä vinkkejä kavereille ja digiagenttien osaamista hyödynnetään tarvittaessa koko koulun toiminnoissa.

–Digiagenttina oleminen on todella hauskaa. Olen toiminut koulun juhlissa teknisenä avustajana ja hoidin äänentoistoa sekä kuva-esitysten näyttämistä, sanoo Daniel.

–Neuvominen ja yhteistyö muiden digiagenttien kanssa on kivaa. Neuvoja on kyselty myös vapaa-ajalla, kertoo Sinna.

–Vinkkejä on annettu, miten pääsee Pedanettiin, luodaan sivuja, ladataan ohjelmistopäivityksiä sekä sähköisen matematiikankirjan ja sähköpostin käyttämiseen liittyviä asioita, kuvaa Eino digiagenttien työtä.

Kysyttäessä palautetta 21 luokan oppilaalta, tulee vastaus yhdestä suusta:
–Kivaa, mahtavaa ja mukavaa! Digiagentin neuvojen ansioista kukaan ei jää muista jälkeen ja teknologiaa oppii vapaa-ajallakin.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alueista

Opetussuunnitelmassa 3-6-luokkalaisten tieto- ja viestintäteknologisella osaamisella tarkoitetaan, että oppilaat osaavat käyttää erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluja sekä ymmärtävät niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. Samalla kartutetaan tieto- ja viestintäteknologian vastuullisia ja turvallisen käytön taitoja, hyviä käytöstapoja ja tekijänoikeuksiin liittyvää osaamista. Tietoa opitaan etsimään useasta lähteestä, tuottamaan omaan tietoa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia sekä kartuttamaan vuorovaikutus- ja verkostoitumisen taitoja.

Koulujen käyttämät sähköiset järjestelmät ovat niin sanottuja pilvipalveluja. Järjestelmien perusymmärrys on samanlainen. Digiagenttien avulla opitaan ja saadaan pika-apua konkreettisten toimintojen oppimiseen.

–Digitaidot ovat kansalaistaitoja, joita tarvitaan tämän päivän yhteiskunnassa kaikissa elämänvaiheissa. Koulujen järjestelmissä toimitaan omalla nimellä ja valvotusti. Samalla opitaan ja luodaan malli tietoturvallisesta tavasta käyttää nettiä ja sähköisiä palveluja, sanoo Ilkka Kinnunen.

Digiagentti-toiminta käynnistyi Kuokkalan yhtenäiskoululla viime syksynä 6. luokissa. Kevään aikana toimintaa laajennetaan muille vuosiluokille ja kerätään kokemuksia. Kuokkalan yhtenäiskoulun 4A-luokan digiagenttien Danielin, Sinnan ja Einon laatima video digiagentin tehtävistä on katsottavissa osoitteesta https://youtu.be/hX94Rx2hOEY.

Lisätietoja:
luokanopettaja Ilkka Kinnunen, Kuokkalan yhtenäiskoulu, puh. 014 266 4489