Lisätietoja

Jyväskylän kaupunki, sivistyksen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

Jyväskylän kaupunki perui kalkkiviivoilla opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemänsä hakemuksen 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun lähtemisestä ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Alustavien mediassa olleiden tietojen mukaan kaupunki olisi hakemuksen perusteella hyväksytty valtakunnalliseen kokeiluun, mutta virallista päätöstä asiasta ei oltu vielä tehty.

Hakemuksen jättämisen jälkeen on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella Jyväskylä päätyi hakemuksen perumiseen. Uutta informaatiota on saatu muun muassa talousarvion toteutumisennusteesta, minkä perusteella liikkumavara maksuttomuuskokeiluun on tällä hetkellä olematon. Viime vuoden tilinpäätös oli sivistyksen toimialan osalta 2,2 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2018 alun talousraportoinnin perusteella kustannuspaineet budjetissa pysymiseksi ovat tänä vuonna suuret. Maksuttomuuskokeilun kustannusvaikutus olisi ollut alustavan arvion mukaan kaupungille tänä vuonna noin 400 000 euroa ja ensi vuonna noin 700 000 euroa.

Lisäksi käsittelyssä on asiaa laajemmin sivuava varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyvä valtuustoaloite, jolla olisi toteutuessaan kustannusvaikutuksia. Aloitteen käsittelyaikataulu on vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Ministeriöstä saadun tiedon mukaan seuraava hakukierros maksuttomuuskokeiluun olisi tulossa syksyllä 2018. Tämä aikataulu mahdollistaisi kokeiluun lähtemisen tarkemman puntaroinnin, valmistelun ja tarvittavat toimielinkäsittelyt.