Lisätietoja

Vesa Voutilainen, laskentapäällikkö
p. 050 3079603 ja
Mari Soukka, liikelaitosjohtaja, Talouskeskus liikelaitos
p. 050 3118985

Vuoden 2017 ostolaskudata on julkaistu avoimena datana Jyväskylän kaupungin sivuilla.

Ostolaskudatassa on mukana kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset. Tiedot sisältävät ostolaskutiedot sekä luottokorttiostotiedot. Ostotiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä ja kirjanpidosta ulkoisten palvelujen ja tarvikkeiden sekä käyttöomaisuusostojen tileiltä.

Tiedot mahdollistavat kenelle tahansa kaupungin hankintojen (ostojen) tarkastelun palvelualueittain toimittaja- ja tilitasoilla.

Ostolaskudataa alettiin Jyväskylässä julkaista avoimena datana maaliskuussa 2015 ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa.

Jyväskylän kaupungin avoimen datan sivusto:
http://data.jyvaskyla.fi
 

Asiasanat: