Jyväskylän vetovoima ja mielikuva edelleen korkealla

Lisätietoja

Tutkimuksen yhteyshenkilö on tutkimusjohtaja Outi Salonen, puh. 010 758 5425, outi.salonen[at]taloustutkimus.fi.

Jyväskylä on muuttokohteena Suomessa kolmanneksi mieluisin. Useampi kuin joka neljäs (27 %) voisi ajatella muuttavansa Jyväskylään eli lähes saman verran kuin vuoden 2016 tutkimuksen mukaan (28% ja kakkostila). Jyväskylän kokonaismielikuva tuo neljännen sijan (yleisarvosanojen keskiarvo 7,61). Kaksi vuotta sitten sijoitus oli kolmas lähes samalla luvulla (7.64). Nykyisiltä tai entisiltä asukkailta arvosana on vuoden 2018 tutkimuksessa 8,26. Jyväskylän vahvuudet mielikuvatekijöiden perusteella ovat opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet sekä hyvä kasvuympäristö lapsille ja viihtyisä asuinympäristö.

- Jyväskylän elinvoima on vahva. Kaupungin talous on tasapainossa, muuttajia on viime vuosinakin ollut runsaasti ja mm. rakentaminen on ollut ennätysvilkasta. Työttömyys on laskenut, jopa ennätysvauhtia. Jyväskylän tulevaisuus on hyvin valoisa, iloitsee kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Valitsemassaan vertailuryhmässä (Turku, Tampere, Oulu, Kuopio, Lahti) Jyväskylä sijoittuu muuttohalukkuuskohteena kolmanneksi. Vertailuryhmän parhaan arvion Jyväskylä saa edelleen hyvänä kasvuympäristönä lapsille.

Jyväskylän imago seuraavissa tekijöissä on vuosien 2010 - 2018 aikana kasvanut (itseensä verrattuna): opiskelumahdollisuudet, hyvä kasvuympäristö lapsille, viihtyisä asuinympäristö, kunnalliset palvelut, monipuolinen kulttuuritarjonta, kehittyvä talousalue ja työpaikkojen tarjonta. Aavistuksen laskua kahden vuoden takaiseen on harrastusmahdollisuuksissa ja jonkin verran laskua sijainnin osalta.

Suosittelutodennäköisyydessä (kaikki suosittelukysymykseen vastanneet) Jyväskylä sijoittuu neljänneksi. NSI-luku on parantunut hieman kahden vuoden takaisesta. Selkeästi korkeamman NSI-tuloksen Jyväskylä saa niiltä suomalaisilta, jotka ovat asuneet siellä aiemmin/asuvat nyt siellä.

Asuinpaikan valintaan liittyvät tekijät ovat pysytelleet Suomessa kahden vuoden aikana samoina eli tärkeimmät ovat edelleen työpaikka, sitten sijainti ja kolmantena asuinympäristön viihtyisyys. Mikäli asuinpaikkaa oltaisiin vaihtamassa juuri nyt, valintaan vaikuttaisi eniten viihtyisä asuinympäristö, sitten työpaikka ja kolmantena sijainti.

Kokonaismielikuvat kaupungeista eli yleisarvosanat (4-10) vaihtelevat vuoden 2018 tutkimuksessa välillä 8,17–5,92 ja painotetuksi keskiarvoksi muodostuu 6,92 (Jyväskylä 7,61). Tutkimuksessa oli mukana 37 kaupunkia.

Taloustutkimus Oy:n muuttohalukkuustutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Vuoden 2018 tutkimuksen vastaajajoukko koostui 3496 suomalaisesta, jotka olivat iältään 15-79 -vuotiaita. Otanta oli valtakunnallinen (pl. Ahvenanmaa).