Velvoitetyöllistäminen

Jyväskylän kaupungin yhteyshenkilöt velvoitetyöllistämiseen

Anne Hämäläinen
uraohjaaja
p. 050 384 7562
anne.m.hamalainen (at) jyvaskyla.fi

Johanna Lahtinen (Kaisa Akbayn sijainen)
uraohjaaja
p. 050 362 3706
johanna.lahtinen (at) jyvaskyla.fi

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kaupungin on tietyin ehdoin tarjottava työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61 vuoden ikää.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, koska se lyhentää velvoitetyön kestoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen.

TE-toimisto tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan käyttää oikeutensa velvoitetyöhön. Mikäli henkilö haluaa käyttää oikeutensa, TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalveluiden työntekijä on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Jyväskylän kaupungin yhteyshenkilöt velvoitetyöllistämiseen

Anne Hämäläinen
uraohjaaja
p. 050 384 7562
anne.m.hamalainen (at) jyvaskyla.fi

Johanna Lahtinen (Kaisa Akbayn sijainen)
uraohjaaja
p. 050 362 3706
johanna.lahtinen (at) jyvaskyla.fi