Uraohjaus

Työllisyyspalveluiden uraohjaus tarjoaa sinulle kasvokkain tapahtuvaa ja henkilökohtaista palvelua työnhakusi tehostamiseksi. Palvelukokonaisuus muotoutuu aina työnhakijan lähtökohdista ja tavoitteista.  

Uraohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tilanne sekä työllistymis- ja uratavoitteet. Työskentelyn ytimessä on osaamisen tunnistamisen prosessi, joka antaa kuvan jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista, sekä osaamisen kehittämisen tarpeista. Osaamisen tunnistamisen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan koulutus- ja työllistymispolkuja yhdessä asiakkaan kanssa.  

Työnhaun tehostamiseen voi sisältyä tilanteesi mukaan: 

  • työnhaun asiakirjojen päivittäminen ja muokkaaminen toimiviksi työkaluiksi juuri sinun työnhakuasi ajatellen (perinteinen/visuaalinen cv, portfolio, osaamistarjouksen laatiminen) 
  • työnantajakontaktit ja verkostojen laajentaminen, tutustu tarkemmin: työnantajayhteistyö 
  • työnhakijana esiintyminen ja osaamisen markkinointi (haastatteluharjoitukset, oman osaamisen sanoittaminen) 
  • työmarkkinatietouden hyödyntäminen (realistinen kuva työmarkkinoiden tilanteesta) 
  • työnhaun eri muodot, kuten some ja työnhakusovellukset 
  • tarvittavan osaamisen hankkiminen, tutustu tarkemmin: osaamisen kehittämispalvelut 

Onnistunut uraohjaus on vuorovaikutusta, jossa syntyy uusia ideoita ja näkökulmia - tavoitteena työllistyminen. Yksilöllisen ohjauksen lisäksi tarjoamme ryhmämuotoista valmennusta, tutustu tarkemmin: teemapäivät