Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näkymä Lutakon puistosta innovan tornille sulautuu hyppäävään naiseen

Työllisyyspalveluiden uraohjaus tarjoaa sinulle kasvokkain tapahtuvaa ja henkilökohtaista palvelua työnhakusi tehostamiseksi. Palvelukokonaisuus muotoutuu aina työnhakijan lähtökohdista ja tavoitteista.  

Uraohjauksessa kartoitetaan asiakkaan tilanne sekä työllistymis- ja uratavoitteet. Työskentelyn ytimessä on osaamisen tunnistamisen prosessi, joka antaa kuvan jo olemassa olevista tiedoista ja taidoista, sekä osaamisen kehittämisen tarpeista. Osaamisen tunnistamisen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan koulutus- ja työllistymispolkuja yhdessä asiakkaan kanssa.  

Työnhaun tehostamiseen voi sisältyä tilanteesi mukaan: 

  • työnhaun asiakirjojen päivittäminen ja muokkaaminen toimiviksi työkaluiksi juuri sinun työnhakuasi ajatellen (perinteinen/visuaalinen cv, portfolio, osaamistarjouksen laatiminen) 
  • työnantajakontaktit ja verkostojen laajentaminen, tutustu tarkemmin: työnantajayhteistyö 
  • työnhakijana esiintyminen ja osaamisen markkinointi (haastatteluharjoitukset, oman osaamisen sanoittaminen) 
  • työmarkkinatietouden hyödyntäminen (realistinen kuva työmarkkinoiden tilanteesta) 
  • työnhaun eri muodot, kuten some ja työnhakusovellukset 
  • tarvittavan osaamisen hankkiminen, tutustu tarkemmin: osaamisen kehittämispalvelut 

Onnistunut uraohjaus on vuorovaikutusta, jossa syntyy uusia ideoita ja näkökulmia - tavoitteena työllistyminen. Yksilöllisen ohjauksen lisäksi tarjoamme ryhmämuotoista valmennusta, tutustu tarkemmin: teemapäivät