Työllistämisen tuet ja Jyväskylä-lisä

Infoboxi

Jyväskylä-lisä hakemus

Jyväskylä-lisän laskustusohje

Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Jyväskylän kaupunki
Työllisyyspalvelut
Sepänkatu 4 A, 3. krs
40100 JYVÄSKYLÄ

Lisätietoja

hallinto.tyollisyys (a) jyvaskyla.fi

Tuomas Paananen
työllisyyskoordinaattori
p. 046 920 4427
tuomas.paananen (at) jyvaskyla.fi

Elina Nerg
työllisyyssihteeri
p. 014 266 3074
elina.nerg (at) jyvaskyla.fi

Rahalliset tukimahdollisuudet

Työttömyydestä ja työmarkkinatilanteesta johtuen työnhakijoilla voi olla mahdollisuus palkkatukeen ja jyväskylä-lisään.  Selvitämme mahdollisuuden niiden käyttöön ja olemme myös apuna niitä hakemassa.  Työnhakijoissa pääpainomme on vuoden työttömänä olleissa sekä nuorissa, mutta sekä palkkatukea että jyväskylä-lisää on mahdollista saada lyhyenkin työttömyysjakson perusteella.

Palkkatuki on suuruudeltaan 30–50 % kokonaispalkkauskustannuksista (6-12 kuukautta) ja Jyväskylä-lisä palkkatuen päälle maksettuna 300 euroa/kuukausi (max. 12 kuukautta). Jyväskylä-lisää on mahdollista saada myös ilman palkkatukea jolloin se on suuruudeltaan 600 euroa/kuukausi (max. 6 kuukautta).

Jyväskylä-lisä työnantajille 

Jyväskylä-lisän tavoitteena on edistää jyväskyläläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Jyväskylä-lisä on yksi osa Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluista työnantajille. Jyväskylä-lisä on suuruudeltaan 300€ tai 600€ kuukaudessa.

Jyväskylä-lisää voidaan myöntää työnantajalle, joka työllistää jyväskyläläisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Lisää voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille (ei julkisoikeudellisille työnantajille). Elinkeinotoimintaa harjoittavalle yritykselle lisä myönnetään de minimis -tukena.

Hakemuksen tulee olla perillä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluissa kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Lisä voidaan myöntää, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 • työllistettävälle on maksettu työmarkkinatukea yli 300 päivää
 • työllistettävä on pitkäaikaistyötön; vähintään vuoden työttömänä ollut tai työttömänä 12 kk viimeisen 14 kk aikana tai 24 kk viimeisen 28 kk aikana. Esim. työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen ei katkaise kertymän laskentaa
 • Työllistettävä on työtön alle 30-vuotias
 • työllistettävä on kotoutumislain alainen maahanmuuttaja
 • Te-toimisto on myöntänyt henkilön työllistämiseen palkkatukea

Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset

 • työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 €/kk (ilman lisiä: mm. ylityökorvaukset, lomakorvaukset, lomarahat). Mikäli bruttopalkka on alle 1100 €/kk esim. palkattomien poissaolojen tai vajaan työsopimuskuukauden vuoksi, ei lisää makseta
 • lisää ei myönnetä, jos työllistettävän henkilön palkka määräytyy yksinomaan työn tuloksen perusteella (provisio-, urakkapalkka, palkkiopalkka)
 • työajan tulee olla vähintään 18 h/viikko
 • lisän myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja osallistuu palkkauskustannuksiin

Jyväskylä-lisän määrä ja kesto

 • jos työantajalle on myönnetty henkilön työllistämiseen TE-toimiston palkkatukea, lisää voidaan myöntää 300 €/kk, enintään 12 kuukautta, kuitenkin korkeitaan palkkatukipäätöstä vastaavalle ajalle
 • jos työantajalle ei ole myönnetty henkilön työllistämiseen TE-toimiston palkkatukea, voidaan myöntää 600 €/kk, enintään 6 kuukautta
 • oppisopimustyösuhteisiin lisää voidaan myöntää 600 €/kk ensimmäisen 6 kuukauden ajan, jonka jälkeen 300 €/kk enintään 12 kuukauden ajan

Jyväskylän-lisän hakeminen

Jyväskylä-lisä haetaan tulostettavalla hakulomakkeella. Lomakkeen löydät tämän sivun ylälaidan Infoboxista.

Hakemuksen liitteet:

 • kopio työsopimuksesta
 • palkkatuettuihin työsuhteisiin kopio Te-toimiston palkkatukipäätöksestä
 • oppisopimustyösuhteisiin kopio oppisopimuspäätöksestä

Hakemuksen ja laskun liitteitä voi lähettää suojatusti sähköpostilla osoitteeseen hallinto.tyollisyys (at ) jyvaskyla.fi

Lisätietoja

hallinto.tyollisyys (a) jyvaskyla.fi

Tuomas Paananen
työllisyyskoordinaattori
p. 046 920 4427
tuomas.paananen (at) jyvaskyla.fi

Elina Nerg
työllisyyssihteeri
p. 014 266 3074
elina.nerg (at) jyvaskyla.fi