Työ- ja toimintakyvyn arviointi

Suvi Piesala
työkykykoordinaattori
p. 050 443 1838
suvi.piesala (at) jyvaskyla.fi

Jarkko Keronen
työkykykoordinaattori
p. 050 569 7173
jarkko.keronen (at) jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluissa tehdään pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työkyvyn arvioon liittyviä selvittelyjä. Kohderyhmänä ovat sellaiset pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden työkyky on alentunut jonkin vian, vamman tai sairauden vuoksi siinä määrin, että on syytä selvittää tarkemmin heidän työkykyään asiantuntija-arvioiden avulla.

Työkyvyn arvioiminen on yhteistyötä asiakkaan ja asiaa selvittävien viranomaisten välillä. Tavallisimpia yhteistyötahoja ovat mm. oman kunnan sosiaali- ja terveystoimi, työkyvynselvittelyjä tarjoavat yksityiset palveluntuottajat, KELA ja TE -toimisto. Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden työkykykoordinaattori koordinoi ja ohjaa työkyvyn arvioimiseen liittyvän prosessin vaiheita ja etenemistä sekä laatii asiakkaan kanssa hänen palveluntarvettaan vastaavan jatkosuunnitelman.

Lisätietoja työkyvyn arvioinnin prosessista ja työkykykoordinaattorin työtehtävistä videosta: 

Työ- ja toimintakyvyn arviointi video