Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus

Esr-hankkeen logot
Osaamiskeskuksen logot

 

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje / Subscribe to the newsletter

Uutiskirje 14.4.2021.

Yhteystiedot

Koordinaattori, tiedottaja /
Coordinator, Communications officer
Jenni Koivumäki
p. 050 590 9288 
jenni.koivumaki[at]jyvaskyla.fi
 
Hankepäällikkö /
Project Manager
Tiina Mäenpää
p. 050 577 1640
tiina.o.maenpaa[at]jyvaskyla.fi

Mitä meiltä saa?

Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hanke (ESR) edistää maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja osaamisen tunnistamista.

Palvelut

Maahanmuuttaneet asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa

 • työnhaun ja työelämätaitojen perustaitojen kehittäminen; CV:n tekeminen, työhakemukset, työhaastattelut, työelämätieto, työelämän oikeudet ja velvollisuudet
 • suomen kielen taidon parantaminen; ryhmävalmennukset, yksilövalmennukset
 • oman osaamisen tunnistaminen

Työnantajille tarjotaan

 • suomen kielen valmentajan palveluja työpaikalle
 • ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttaneiden työllistämisessä  
 • tukea kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen

Yhteistyökumppanien kanssa 

 • kehitetään ja tiivistetään työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä
 • jaetaan hyviä käytäntöjä
 • vähennetään päällekkäisiä toimintoja

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalvelut ja osatoteuttajana Paremmin Yhdessä ry.

Tavoitteet

Hankkeet tavoite on kehittää palveluja ja tukirakenne, joka luo ratkaisuja maahanmuuttaneiden korkean työttömyyden haasteisiin

Hankkeen osatavoitteet:

 • edistää ja nopeuttaa maahanmuuttaneiden pääsyä työelämään
 • tehostaa osaamisen tunnistamista ja kehittämistä
 • tukea yrittäjyyttä
 • kehittää kaupungin koordinointiroolia
 • tiivistää työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä
 • jakaa hyviä käytäntöjä
 • vähentää päällekkäisyyttä
 • madaltaa työnantajien kynnystä rekrytoida maahanmuuttaneita

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2020 - 31.5.2023.

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Jyväskylän kaupunki ja Paremmin Yhdessä ry.

Hankkeen työntekijät esittäytyvät

Anna Sokol, suomen kielen valmentaja 

Timo Kiiveri, ohjaaja

Annika Guttormsen, ohjaaja

Emmanuel Sibomana, ohjaaja

Tiina Mäenpää, hankepäällikkö

Jenni Koivumäki, koordinaattori-tiedottaja

 

Esr-hankkeen logot

 

 

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje / Subscribe to the newsletter

Uutiskirje 14.4.2021.

Yhteystiedot

Koordinaattori, tiedottaja /
Coordinator, Communications officer
Jenni Koivumäki
p. 050 590 9288 
jenni.koivumaki[at]jyvaskyla.fi
 
Hankepäällikkö /
Project Manager
Tiina Mäenpää
p. 050 577 1640
tiina.o.maenpaa[at]jyvaskyla.fi