Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus

Esr-hankkeen logot
Osaamiskeskuksen logot

In English

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje / Subscribe to the newsletter

Yhteystiedot

Koordinaattori, tiedottaja / Coordinator, Communications officer
Jenni Koivumäki p. 050 590 9288 
jenni.koivumaki[at]jyvaskyla.fi
 
Hankepäällikkö / Project Manager
Tiina Mäenpää p. 050 577 1640
tiina.o.maenpaa[at]jyvaskyla.fi

Mitä meiltä saa?

Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hanke (ESR) edistää maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja osaamisen tunnistamista.

Maahanmuuttaneet asiakkaat: Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus tukee vieraskielisiä asiakkaita saavuttamaan riittävän kielitaidon, ammattilliset perustaidot ja osaamisen työllistymisen edistämiseksi yksilöllisen ohjauksen ja neuvonnan avulla. 

Työnantajat: Työnantajille tarjotaan suomen kielen valmentajan palveluja työpaikalle, ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttaneiden työllistämisessä sekä tukea kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen.

Yhteistyökumppanit ja verkostot: Hankkeessa kehitetään ja tiivistetään työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä, jaetaan hyviä käytäntöjä ja vähennetään päällekkäisiä toimintoja.

Toteuttajat

Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalvelut ja osatoteuttajana Paremmin Yhdessä ry.

Tavoitteet

Hankkeet tavoite on kehittää palveluja ja tukirakenne, joka luo ratkaisuja maahanmuuttaneiden korkean työttömyyden haasteisiin

Hankkeen osatavoitteet:

  • edistää ja nopeuttaa maahanmuuttaneiden pääsyä työelämään
  • tehostaa osaamisen tunnistamista ja kehittämistä
  • tukea yrittäjyyttä
  • kehittää kaupungin koordinointiroolia
  • tiivistää työllisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyötä
  • jakaa hyviä käytäntöjä
  • vähentää päällekkäisyyttä
  • madaltaa työnantajien kynnystä rekrytoida maahanmuuttaneita

Hankkeen toteutusaika on 1.12.2020 - 31.5.2023.

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto, Jyväskylän kaupunki ja Paremmin Yhdessä ry.


Esr-hankkeen logot

Maahanmuuttaneille suunnatut hankkeet Jyväskylässä

Olemme koonneet Padletiin kaikki Jyväskylässä toimivat hankkeet, joiden kohderyhmänä ovat maahanmuuttaneet. Mikäli huomaat, että jokin hanke puuttuu, ilmoita siitä koordinaattori Jenni Koivumäelle, joka ylläpitää hankelistaa. 

In English

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje / Subscribe to the newsletter

Yhteystiedot

Koordinaattori, tiedottaja / Coordinator, Communications officer
Jenni Koivumäki p. 050 590 9288 
jenni.koivumaki[at]jyvaskyla.fi
 
Hankepäällikkö / Project Manager
Tiina Mäenpää p. 050 577 1640
tiina.o.maenpaa[at]jyvaskyla.fi