Työ- ja toimintakyvyn arvionti

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, joiden:

• Työkykyä tarvitsee arvioida tai vahvistaa työllistymissuunnitelman laatimiseksi

• Työkyky ei riitä työelämään

Työkykykoordinaattori toimii yhteyshenkilönä verkostossa.Tilanne- ja henkilökohtainen suunnitelma laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa (esimerkiksi kuntoutus, eläkkeen hakeminentai muut palvelut).

Työkyvyn arvioinnin tiimissä työskentelee kaksi työkyky-koordinaattoria, psykologi sekä terveydenhoitaja.Tarpeen mukaan tiimistä voidaan konsultoida terveydenhuollon erikoisasiantuntijoita tai ohjata jatkotutkimuksiin.

Voit katsoa alta työ- ja toimintakyvyn prosessia havainnollistavan videon: