Lääkärirekrytointi

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (Jyte) ja Jyväskylän kaupunki tarjoavat monipuolisia työskentelymahdollisuuksia lääkäreille.

Jyte toimii kolmen kunnan alueella Keski-Suomessa: Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla.

Avoimet työpaikat

Linkki lääkärien avoimien työpaikkojen listaukseen

Meillä töissä!

Lue meillä työskentelevien lääkäreiden kokemuksia työstä ja työyhteisöistä

Kesätyöt 2020 - haku 31.8.2019 mennessä

Jyte hakee kesälle 2020 lääkäreitä terveysasemille sijaisiksi vastaanottotyöhön. Minimivaatimus sijaiselle on 5.vuosikurssin opinnot hyväksytysti suoritettuina. Lääkäreitä haetaan terveysasemille seuraavasti:

  • Jyväskylä 14 paikkaa (Keskusta, Kyllö, Kuokkala, Huhtasuo, Vaajakoski ja Palokka)
  • Hankasalmi 2 paikkaa
  • Uurainen 1 paikka

Mikäli olet kiinnostunut Jyväskylän terveysasemien työmahdollisuuksista vastaanottotyöhön kesälle 2020, niin laita hakemuksesi sähköpostitse palvelupäällikkö Marja Puurulalle, sihteeri Merja Savolaiselle ja MediAvun Jenni Rönkölle. Viestin lopussa yhteystiedot. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.8.2019 mennessä. Valinnat tehdään viikon kuluessa viimeisestä hakupäivästä ja kaikille ilmoitetaan samaan aikaan päätös.

Kaikki sopimukset tehdään avoimeksi sijoituspaikan suhteen ja sijoitukset päätetään alkuvuoden 2020 aikana. Toiveet terveysaseman suhteen otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Ilmoita hakemukseen aika (esim. koko kesä tai tarkat päivämäärät), jonka voit työskennellä. Lisäksi toivotaan vapaamuotoinen hakemus ja mahdollinen CV. Laita viestiin otsikko: Kesätyöt 2020.

Marja Puurula, Palvelupäällikkö, Puh. 014 2668723, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Merja Savolainen, Sihteeri, Puh. 014 2662002, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Jenni Rönkkö, Asiakkuusvastaava, Puh. 040 6327771, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Terveysasemat

Jokaisella terveysasemallamme saat senioritukea. Kandeilla ja YEK-vaiheen lääkäreillä on nimetty tutor, erikoistuvilla lääkäreillä on mentor. Terveysasemilla on päivittäinen konsultaatiomahdollisuus. Lisäksi voit konsultoida muita tarvittaessa esim. terveysasemilla järjestettävien lääke-esittelyjen yhteydessä.

Voit tehdä perhe- ym. syistä lyhennettyä työviikkoa. Alkuvaiheen jälkeen jokainen lääkäri laatii itse omat ajanvarauskirjansa.

Vastaanottojen lisäksi työhösi kuuluu virkatehtäviä (koulut, palvelutalot, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, diabetes- tai reumavastaanotto), joiden hoitamisesta voit sopia terveysaseman esimiehen kanssa.

Päivystysvelvoite terveyskeskussairaalassa kuuluu lääkäreiden virkaan. Perusterveydenhuollon yhteispäivystys toimii Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti. Päivystyksen määrää ei säädellä.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

Ota yhteyttä:
Ilkka Käsmä,  vastaava lääkäri, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
MediApu Oy / Jenni Rönkkö, p. 040 6327771, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Terveyskeskussairaalat

Terveyskeskussairaaloissa hoidamme kaikkien erikoisalojen akuuttihoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia aikuispotilaita. Valtaosa potilaista tulee hoitoon terveyskeskussairaaloihin Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Yleisimmät potilasryhmämme ovat sisätautipotilaat, AVH-potilaat, lonkkapotilaat (murtuman takia / elektiivisesti leikatut), infektiopotilaat, syöpäpotilaat sekä erilaisista neurologisista ongelmista kärsivät potilaat. Pääosa potilaista on iäkkäitä.

Potilaspaikkoja terveyskeskussairaaloiden kahdeksalla osastolla on 248. Potilasvaihto on suurta (750–800 potilasta/kk). Lisäksi terveyskeskussairaaloihin kuuluu päiväsairaala ja kotisairaala.

Jyväskylässä sairaalahoito on perusterveydenhuoltopainotteista, joten terveyskeskussairaaloissa hoidetaan usein potilaita, joiden hoito toteutetaan muualla yleensä erikoissairaanhoidon osastoilla. Meillä työskentelee geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä muita erittäin kokeneita lääkäreitä. Lisäksi Jytessä toimii tähystyksiä tekeviä lääkäreitä ja sisätautilääkäri.

Meillä pääset tekemään monipuolista lääkärintyötä moniammatillisen työryhmän kanssa. Kollegoiltamme saat aina tarvittaessa konsultaatioapua ja tukea työssäsi. Perehdytämme uudet lääkärimme perusteellisesti. Lisäksi lääkäreillämme on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Viikkotyöaika terveyskeskussairaaloissa on 38,25 tuntia. Päivystysvelvoite terveyskeskussairaaloissa kuuluu lääkäreiden virkaan. Lisäksi on mahdollista päivystää perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä Keski-Suomen keskussairaalassa. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä, ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti.

Keski-Suomen keskussairaalan erikoislääkäreiden konsultaatioiden sujuvuutta edistää sama potilastietojärjestelmä. Konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät on myös kesällä ja loma-aikoina.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

YEK-vaihe

Terveyskeskussairaaloiden palvelua hyväksytään 9 kk:n terveyskeskuskoulutusosaan 3 kk:n jakso. On kuitenkin huomattava, että kokoaikaista päivystysmuotoista vastaanottoa ja vuodeosastotoimintaa voi olla yhteensä enintään kolme kuukautta.

Yleislääketieteen erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy yleislääketieteen erikoistumispalveluun terveyskeskussairaaloissamme tehtyä palvelua yhteensä 9+3 kk (yht. 12 kuukautta). Tämä koostuu yleislääketieteen erikoislääkärin ohjauksessa tehtävästä 3 kk eriytymisvaiheen koulutuksesta ja 6 kk vapaavalintaisesta koulutuksesta (yht. 9 kk) sekä niin halutessaan geriatrin ohjauksessa tehtävästä 3 kk geriatrian palvelusta osana vapaavalintaista muiden alojen koulutusta.

Geriatriaan erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy geriatrian erikoistumispalveluun terveyskeskussairaaloissamme tehtyä palvelua geriatrin ohjauksessa 1,5 vuotta.

Ota yhteyttä:
Kati Seppänen, terveyskeskussairaaloiden palvelujohtaja, p. 014 266 2400, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Marja-Liisa Kinnunen, osastonylilääkäri, p. 014 266 8901, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa - Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla - kuuluu 59 perusopetuksen koulua ja noin 14 000 oppilasta. Yksikössä on kaksi lääkärin virkaa, 32 terveydenhoitajaa ja osastonhoitaja. Koululääkärit ja -terveydenhoitajat toimivat koulujen tiloissa, lääkäri käy koululla kahdesta neljään kertaa kuukaudessa. Lääkärityötä toteutetaan yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa.

Koululääkärin työ keskittyy ikäkausikohtaisiin ja yksilöllisen tarpeen mukaisiin terveystarkastuksiin sekä monialaiseen yhteistyöhön. Koululääkäri on mukana esimerkiksi tiimeissä, joissa hoidetaan nuorten seksuaali- mielenterveys- ja päihdeasioita. Työssä korostuu sairauksien ennaltaehkäisy ja opiskelukyvyn edistäminen. Kouluterveydenhuollon vastuulääkäriltä ja muilta kollegoilta saat tarvittaessa tukea, myös työnohjaukseen on mahdollisuus.

Kouluterveydenhuolto on lasten työterveyshuoltoa. Koululääkärinä olet kiinnostunut lasten hyvinvoinnista ja pediatriasta ja teet monipuolista työtä, jossa saat laajan näkökulman lapsen kasvuun ja kehitykseen, opiskelukykyyn ja sairauksiin. Työ on palkitsevaa, sillä siinä voit nähdä oman työsi merkityksen. Koululääkärinä työskentelet lääkärin kouluttajaoikeuden omaavien lääkäreiden kollegana.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveyden ja sairaanhoitopalveluita 17 000 opiskelijalle kaupungin keskustassa sijaitsevassa keskitetyssä palvelupisteessä. Yksikössä toimii kolme kokenutta päätoimista lääkäriä, 16 terveydenhoitajaa, depressiohoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osastonhoitaja.

Lääkärin työ on tiivistä tiimityötä terveydenhuollon ammattilaisten, Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun sekä oppilashuollon kanssa. Tehtävänä on opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Lisäksi nuorille tarjotaan seksuaali- mielenterveys- ja päihdepalveluja, keväisin tehdään myös asevelvollisten kutsuntatarkastuksia. Opiskeluterveydenhuollossa on vastaavat potilaan tutkimusmahdollisuudet kuin avosairaanhoidossa, mutta kliiniset toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti terveysasemilla. Meillä perehdytetään perusteellisesti, senioritukea saa riittävästi ja koulutuksiin pääsee kiitettävästi. Työnohjaus on järjestetty.

Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijoiden työterveyshuoltoa, jossa kuljetaan opiskelijan rinnalla koko opiskelun ajan. Opiskeluterveydenhuollon lääkärinä voit keskittyä selkeän asiakaskunnan, nuorten ja nuorten aikuisten asioihin monipuolisesti. Työmme vahvuutena on moniammatillinen tiimityö hyvässä työyhteisössä sekä vahva kollegoiden tuki. Opiskeluterveydenhuollossa työskentelet nuorisolääketieteen sekä lääkäreiden kouluttajaoikeuden omaavien lääkäreiden kollegana.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Riikka Vuori, terveyskeskuslääkäri, opiskeluterveydenhuollon vastuulääkäri, p. 014 266 7582, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Neuvolat

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa - Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla on 13 äitiys- ja lastenneuvolaa. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola toimii keskitetysti Keskustan terveysasemalla. Neuvolapalveluissa on yksi päätoiminen neuvolalääkärin virka, noin 60 terveydenhoitajaa ja kolme osastonhoitajaa. Neuvoloiden lääkärityötä toteutetaan yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa.

Olemme kehittäneet neuvolapalvelua voimakkaasti viime vuosien aikana. Esimerkiksi asiakasryhmittely auttaa kohdentamaan palvelua ja suuntaamaan myös lääkärin työtä entistä yksilöllisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Neuvolatoiminta on edelleen sairauksia ehkäisevää ja koko perheen hyvinvointia sekä terveyttä edistävää toimintaa. Teemme terveystarkastuksia ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaan asiakas käy vastaanotolla lisäkäynneillä. Työyhteisössämme on positiivinen työilmapiiri ja uusi työntekijä perehdytetään työhönsä. Muilta kollegoilta saa tukea aina tarvittaessa ja kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen sekä työnohjaukseen on mahdollisuus.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi