Lääkärirekrytointi

Jyväskylän kaupunki, Hankasalmi ja Uurainen tarjoavat monipuolisia työskentelymahdollisuuksia lääkäreille.

Avoimet työpaikat

Terveyskeskuslääkäreitä avosairaanhoitoon

Lääkäreitä terveyskeskussairaalaan

Meillä töissä!

Lue meillä työskentelevien lääkäreiden kokemuksia työstä ja työyhteisöistä

Kesätyöt 2021 

Jyväskylän kaupungin kesätyöpaikat kesälle 2021 ovat nyt tällä erää täytetty. Syksylle, talvelle ja keväälle on kuitenkin lyhyitäkin sijaisuuksia terveysasemille vastaanottotyöhön edelleen sovittavissa. Minimivaatimus sijaiselle on 5. vuosikurssin opinnot hyväksytysti suoritettuina. 

Mikäli olet kiinnostunut Jyväskylän terveysasemien työmahdollisuuksista, olivat ne sitten lyhyempiä tai pidempiä sijaisuuksia, niin voit olla yhteydessä palvelupäällikkö Anu Mutkaan tai MediAvun Konsta Ylitaloon. Alla yhteystiedot.

Anu Mutka,  Palvelupäällikkö, Puh. 014 2663210, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
Konsta Ylitalo, Asiakkuusvastaava, Puh. 040 632 7771, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Terveysasemat

Jokaisella terveysasemallamme saat senioritukea. Kandeilla ja YEK-vaiheen lääkäreillä on nimetty tutor, erikoistuvilla lääkäreillä on mentor. Terveysasemilla on päivittäinen konsultaatiomahdollisuus. Lisäksi voit konsultoida muita tarvittaessa esim. terveysasemilla järjestettävien lääke-esittelyjen yhteydessä.

Voit tehdä perhe- ym. syistä lyhennettyä työviikkoa. Alkuvaiheen jälkeen jokainen lääkäri laatii itse omat ajanvarauskirjansa.

Vastaanottojen lisäksi työhösi kuuluu virkatehtäviä (koulut, palvelutalot, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvola, diabetes- tai reumavastaanotto), joiden hoitamisesta voit sopia terveysaseman esimiehen kanssa.

Päivystysvelvoite terveyskeskussairaalassa kuuluu lääkäreiden virkaan. Perusterveydenhuollon yhteispäivystys toimii Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti. Päivystyksen määrää ei säädellä.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

Ota yhteyttä:
Anu Mutka,  Palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 3210, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
Johanna Tuukkanen, Ylilääkäri, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 9669, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
MediApu Oy / Konsta Ylitalo, p. 040 6327771, etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Kaupunginsairaala

Kaupunginsairaalassa hoidamme kaikkien erikoisalojen akuuttihoitoa ja kuntoutusta tarvitsevia aikuispotilaita. Valtaosa potilaista tulee hoitoon kaupunginsairaalaan Keski-Suomen keskussairaalan päivystysyksiköstä. Yleisimmät potilasryhmämme ovat sisätautipotilaat, AVH-potilaat, lonkkapotilaat (murtuman takia / elektiivisesti leikatut), infektiopotilaat, syöpäpotilaat sekä erilaisista neurologisista ongelmista kärsivät potilaat. Pääosa potilaista on iäkkäitä.

Potilaspaikkoja kaupunginsairaalan kahdeksalla osastolla on 248. Potilasvaihto on suurta (750–800 potilasta/kk). Lisäksi kaupunginsairaalaan kuuluu päiväsairaala ja kotisairaala.

Jyväskylässä sairaalahoito on perusterveydenhuoltopainotteista, joten kaupunginsairaalassa hoidetaan usein potilaita, joiden hoito toteutetaan muualla yleensä erikoissairaanhoidon osastoilla. Meillä työskentelee geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä sekä muita erittäin kokeneita lääkäreitä. Lisäksi Jyväskylän kaupungin terveyspalveluissa toimii tähystyksiä tekeviä lääkäreitä ja sisätautilääkäri.

Meillä pääset tekemään monipuolista lääkärintyötä moniammatillisen työryhmän kanssa. Kollegoiltamme saat aina tarvittaessa konsultaatioapua ja tukea työssäsi. Perehdytämme uudet lääkärimme perusteellisesti. Lisäksi lääkäreillämme on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Viikkotyöaika kaupunginsairaalassa on 38,25 tuntia. Päivystysvelvoite kaupunginsairaalassa kuuluu lääkäreiden virkaan. Lisäksi on mahdollista päivystää perusterveydenhuollon yhteispäivystyksessä Keski-Suomen keskussairaalassa. Paikallisesti sovittu päivystyskorvaus on hyvä, ja vapaat päivystysvuorot varataan nopeasti.

Keski-Suomen keskussairaalan erikoislääkäreiden konsultaatioiden sujuvuutta edistää sama potilastietojärjestelmä. Konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät on myös kesällä ja loma-aikoina.

Vaadimme tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa lääkäreiltämme.

YEK-vaihe

Kaupunginsairaalan palvelua hyväksytään 9 kk:n terveyskeskuskoulutusosaan 3 kk:n jakso. On kuitenkin huomattava, että kokoaikaista päivystysmuotoista vastaanottoa ja vuodeosastotoimintaa voi olla yhteensä enintään kolme kuukautta.

Yleislääketieteen erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy yleislääketieteen erikoistumispalveluun kaupunginsairaalassamme tehtyä palvelua yhteensä 9+3 kk (yht. 12 kuukautta). Tämä koostuu yleislääketieteen erikoislääkärin ohjauksessa tehtävästä 3 kk eriytymisvaiheen koulutuksesta ja 6 kk vapaavalintaisesta koulutuksesta (yht. 9 kk) sekä niin halutessaan geriatrin ohjauksessa tehtävästä 3 kk geriatrian palvelusta osana vapaavalintaista muiden alojen koulutusta.

Geriatriaan erikoistuminen

Itä-Suomen yliopisto hyväksyy geriatrian erikoistumispalveluun kaupunginsairaalassamme tehtyä palvelua geriatrin ohjauksessa 1,5 vuotta.

Ota yhteyttä:
Kati Seppänen, terveyskeskussairaaloiden palvelujohtaja, p. 014 266 2400, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
Ilkka Käsmä osastonylilääkäri, p. 014 266 2082, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Kesätyöt 2021 Jyväskylän Kaupunginsairaalassa

Jyväskylän kaupunginsairaalalla on 6 osastoa Kyllön sairaalassa ja 100 sairaansijaa uudessa sairaala Novassa (alk. 1/2021). Jyväskylän kaupunki hakee kesälle 2021 lääkäreitä sijaisiksi osastotyöhön. Minimivaatimus sijaiselle on lääketieteen 4. vuosikurssin opinnot hyväksytysti suoritettuina. Lisätietoja työpaikasta saa MediAvun Joonas Ylinikalta.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan Jyväskylään 2021 kesäsijaiseksi, niin laita hakemuksesi sähköpostitse vt. osastonylilääkärille Tiitus Laineelle sekä MediAvun Joonas Ylinikalle. Viestin lopussa yhteystiedot. Hakemukset tulee lähettää viimeistään 31.8.2020 mennessä. Valinnat tehdään viikon kuluessa viimeisestä hakupäivästä ja päätös ilmoitetaan kaikille samaan aikaan.

Toivomme sinulta avointa hakemusta sekä ansioluetteloa. Ilmoittaisitko hakemukseen myös aikajakson, jolloin voit työskennellä (esim. koko kesä, kesä-heinäkuu tai tarkat päivämäärät). Laita viestiin otsikko: Kesätyöt 2021 kaupunginsairaala.


Tiitus Laine
vt. osastonylilääkäri, Kaupunginsairaala
Puh. 014 3366353
etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Konsta Ylitalo
Asiakkuusvastaava
Puh. 040 6327771
etunimi.sukunimi(at)mediapu.fi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla  kuuluu 59 perusopetuksen koulua ja noin 14 000 oppilasta. Yksikössä on kaksi lääkärin virkaa, 32 terveydenhoitajaa ja osastonhoitaja. Koululääkärit ja -terveydenhoitajat toimivat koulujen tiloissa, lääkäri käy koululla kahdesta neljään kertaa kuukaudessa. Lääkärityötä toteutetaan yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa.

Koululääkärin työ keskittyy ikäkausikohtaisiin ja yksilöllisen tarpeen mukaisiin terveystarkastuksiin sekä monialaiseen yhteistyöhön. Koululääkäri on mukana esimerkiksi tiimeissä, joissa hoidetaan nuorten seksuaali- mielenterveys- ja päihdeasioita. Työssä korostuu sairauksien ennaltaehkäisy ja opiskelukyvyn edistäminen. Kouluterveydenhuollon vastuulääkäriltä ja muilta kollegoilta saat tarvittaessa tukea, myös työnohjaukseen on mahdollisuus.

Kouluterveydenhuolto on lasten työterveyshuoltoa. Koululääkärinä olet kiinnostunut lasten hyvinvoinnista ja pediatriasta ja teet monipuolista työtä, jossa saat laajan näkökulman lapsen kasvuun ja kehitykseen, opiskelukykyyn ja sairauksiin. Työ on palkitsevaa, sillä siinä voit nähdä oman työsi merkityksen. Koululääkärinä työskentelet lääkärin kouluttajaoikeuden omaavien lääkäreiden kollegana.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveyden ja sairaanhoitopalveluita 17 000 opiskelijalle kaupungin keskustassa sijaitsevassa keskitetyssä palvelupisteessä. Yksikössä toimii kolme kokenutta päätoimista lääkäriä, 16 terveydenhoitajaa, depressiohoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja ja osastonhoitaja.

Lääkärin työ on tiivistä tiimityötä terveydenhuollon ammattilaisten, Jyväskylän kaupungin alueella sijaitsevien toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun sekä oppilashuollon kanssa. Tehtävänä on opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Lisäksi nuorille tarjotaan seksuaali- mielenterveys- ja päihdepalveluja, keväisin tehdään myös asevelvollisten kutsuntatarkastuksia. Opiskeluterveydenhuollossa on vastaavat potilaan tutkimusmahdollisuudet kuin avosairaanhoidossa, mutta kliiniset toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti terveysasemilla. Meillä perehdytetään perusteellisesti, senioritukea saa riittävästi ja koulutuksiin pääsee kiitettävästi. Työnohjaus on järjestetty.

Opiskeluterveydenhuolto on opiskelijoiden työterveyshuoltoa, jossa kuljetaan opiskelijan rinnalla koko opiskelun ajan. Opiskeluterveydenhuollon lääkärinä voit keskittyä selkeän asiakaskunnan, nuorten ja nuorten aikuisten asioihin monipuolisesti. Työmme vahvuutena on moniammatillinen tiimityö hyvässä työyhteisössä sekä vahva kollegoiden tuki. Opiskeluterveydenhuollossa työskentelet nuorisolääketieteen sekä lääkäreiden kouluttajaoikeuden omaavien lääkäreiden kollegana.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi
Riikka Vuori, terveyskeskuslääkäri, opiskeluterveydenhuollon vastuulääkäri, p. 014 266 7582, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Neuvolat

Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla on 13 äitiys- ja lastenneuvolaa. Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola toimii keskitetysti Keskustan terveysasemalla. Neuvolapalveluissa on yksi päätoiminen neuvolalääkärin virka, noin 60 terveydenhoitajaa ja kolme osastonhoitajaa. Neuvoloiden lääkärityötä toteutetaan yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa.

Olemme kehittäneet neuvolapalvelua voimakkaasti viime vuosien aikana. Esimerkiksi asiakasryhmittely auttaa kohdentamaan palvelua ja suuntaamaan myös lääkärin työtä entistä yksilöllisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Neuvolatoiminta on edelleen sairauksia ehkäisevää ja koko perheen hyvinvointia sekä terveyttä edistävää toimintaa. Teemme terveystarkastuksia ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaan asiakas käy vastaanotolla lisäkäynneillä. Työyhteisössämme on positiivinen työilmapiiri ja uusi työntekijä perehdytetään työhönsä. Muilta kollegoilta saa tukea aina tarvittaessa ja kouluttautumiseen, oman osaamisen kehittämiseen sekä työnohjaukseen on mahdollisuus.

Ota yhteyttä:
Paula Käyhkö, palvelupäällikkö, p. 014 266 2001, etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi