Hyppää pääsisältöön
Kuva
Maahanmuuttajan työllistyminen. Kuva Jyrki Pitkänen
Pääsisältö

Ohjeita ja palveluita työnantajille

International House Jyväskylä – Osaamiskeskus tarjoaa yhteistyössä kaupungin yrityskoordinaattorien kanssa monia erilaisia palveluita Jyväskylän alueen työnantajille aina työntekijän löytämisestä perehdytykseen ja työyhteisön viestintätaitojen kehittämiseen.

Tarjoamme seuraavanlaisia tukipalveluita Jyväskylän alueen työnantajille: 

 • neuvontaa työntekijän löytämiseen ja palkkaamiseen
 • Tervetuloa töihin! Apua vieraskielisen työntekijän perehdyttämiseen
 • Jalkautuva suomen kielen valmennus
 • tukea työyhteisön kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen

Neuvontaa työntekijän löytämiseen ja palkkaamiseen

Jyväskylän kaupunki tarjoaa työnantajille maksuttomia palveluita liittyen rekrytointiin ja työllistämiseen. Työnantajapalvelujemme yrityskoordinaattoreilta saat käytännön apua rekrytointiin sekä tietoa ja opastusta erilaisten tukimuotojen hakemiseen.

Työnantajana voit kysyä lisää yrityskoordinaattoreilta: 
p. 014 569 1332, arkisin kello 9–15.30.


Tervetuloa töihin! Apua vieraskielisen työntekijän perehdyttämiseen

Voimme olla työntekijän mukana töissä työsuhteen alkuvaiheessa (maksimissaan noin 10 tuntia per työntekijä). Avaamme selkosuomeksi, englanniksi sekä venäjäksi työtehtäviä ja työn sääntöjä. Autamme samalla löytämään yhteisiä, molempien osapuolten ymmärrystä tukevia vuorovaikutusmenetelmiä.

Ota yhteyttä: 
Roosa Berg, p. 050 591 2725, roosa.berg[at]jyvaskyla.fi
Svetlana Nyman, p. 040 592 8163, svetlana.nyman[at]jyvaskyla


Jalkautuva suomen kielen valmennus

Suomen kielen valmennus auttaa vieraskielisiä työntekijöitänne suoriutumaan työstään paremmin suomen kielellä. Räätälöity harjoittelu kehittää juuri teidän työpaikallanne ja työtehtävissänne tarvittavaa suomen kielen taitoa. Valmennusta voidaan tarjota kasvokkain tai etävalmennuksena.

Kielivalmennusta voidaan toteuttaa myös ryhmissä. Maksimi noin 20 tuntia per työntekijä.

Ota yhteyttä: 
Roosa Berg, p. 050 591 2725, roosa.berg[at]jyvaskyla.fi


Tukea työyhteisön kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen

Esihenkilöille tai koko työyhteisölle suunnatut 1–2 tunnin valmennukset auttavat teitä työskentelemään sujuvammin yhdessä. Tarjolla on tällä hetkellä seuraavia valmennuksia:

Selkeän viestinnän ABC

 • 1–2 t, esihenkilöille tai koko työyhteisölle 
 • Miten puhut ja kirjoitat selkeää suomea?  
 • Ymmärrystä ja sujuvaa vuorovaikutusta tukevat menetelmät.  

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa – miten teillä perehdytetään? 

 • 1–2 t, esihenkilöille tai koko työyhteisölle 
 • Vieraskielisen työkaverin kohtaaminen 
 • Työkaluja vastaanottavan työympäristön luomiseen 
 • Työkaluja yhteisten toimintatapojen ja vuorovaikutuksen rakentamiseen 

Ota yhteyttä: Roosa Berg, p. 050 591 2725, roosa.berg[at]jyvaskyla.fi

Materiaaleja työnantajille

Opas on tarkoitettu esimiehille ja työyhteisöille, jotka työskentelevät yhdessä vieraskielisten, suomea vielä harjoittelevien työkavereiden kanssa. 
Oppaassa annetaan vinkkejä kolmesta aihepiiristä: vieraskielisen työntekijän perehdyttäminen, molemminpuolisen ymmärtämisen edistäminen selkeällä viestinnällä ja kulttuurin vaikutusten huomioiminen työpaikalla.
Opas on tehty Jyväskylän maahanmuuttaneiden osaamiskeskus -hankkeessa (ESR, 1.12.2020-31.5.2023).

Kansainvälisen rekrytoinnin opas ja esite (pdf-tiedostot suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi)
Varsinais-Suomen ELY-keskus / Kokka kohti Suomea -hanke julkaisi vuonna 2021 työnantajille suunnatun kansainvälisen rekrytoinnin oppaan. Opas ja lyhyempi esite auttavat erityisesti niitä, jotka ovat tekemässä ensimmäisiä kansainvälisiä rekrytointejaan. Tekstit löytyvät suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Maahanmuuttoviraston verkkosivut: Tietoa työnantajille
Maahanmuuttovirasto neuvoo työnantajia mm. oleskelulupiin liittyvissä kysymyksissä sekä heidän velvollisuuksistaan ulkomaisia työntekijöitä palkatessa.

Asiasanat:  
osaamiskeskus
maahanmuuttaja