Hyppää pääsisältöön
Kuva
kansainvälisyys;maahanmuuttaja;neuvonta;työllistyminen. Kuva Jyrki Pitkänen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki vastaa kiintiöpakolaisten vastaanotosta ja alkuvaiheen kotoutumisesta. Sosiaalipalvelut ovat siirtyneet Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Kunta palvelee maahan muuttaneita siltä osin kuin he tarvitsevat kotoutumislain mukaisia palveluita antaen tukea Suomeen ja Jyväskylään asettautumiseen ja kotoutumiseen.

Kotoutumisen alkuvaiheen asiakkailla on kunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin kuntalaisilla.

Asiakasryhminä ovat

 • kiintiöpakolaiset
 • kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat
 • kuntapaikalle tulevat tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt
 • muualta Suomesta kotoutumisaikana muuttaneet

Toimistomme tukee kotoutumista

 • järjestämällä pakolaisina Jyväskylään muuttaneiden vastaanottoa ja jälleenvuokraamalla asuntoja uusille kuntapaikan saaneille henkilöille ja perheille
 • ohjaamalla ja neuvomalla arjen asioissa
 • avustamalla asiakkaitamme kotoutumiseen, osallisuuteen, hyvinvointiin liittyvissä toimisto- ja kotitapaamisissa sekä yhteistyöpalavereissa Keski-Suomen hyvinvointialueen ja muiden viranomaistoimijoiden kanssa
 • tekemällä alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia kotoutujille
 • järjestämällä yhteiskuntaorientaatioita
 • tekemällä yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa, esimerkiksi SPR:n Arjen apu-toimintaa

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kotoutumista

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on äskettäin maahan tulleelle maahanmuuttajalle tarkoitettu kotoutumispalvelu, jonka tavoitteena on perehdyttää henkilö omalla äidinkielellään (tai muulla hänen hyvin osaamallaan kielellä) suomalaisen yhteiskunnan toimintaan.

Monikielinen yhteiskuntaorientaatio sisältää keskustelua ja vahvistaa maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Asuntojen välivuokraus

Jyväskylän kaupunki vuokraa asuntoja yrityksiltä, yksityisiltä asunnon omistajilta ja vuokranvälitysfirmoilta ja jälleenvuokraa niitä edelleen tarvitseville maahan muuttaneille.

Välivuokrattuja asuntoja tarvitsevat pakolaistaustaiset ja tilapäisen suojelun piiriin kuuluvat henkilöt sekä turvapaikanhakijat, joilla ei ole mahdollisuutta saada asuntoa vapailta vuokramarkkinoilta heti maahan saapumisen jälkeen.

Vuokrasopimuksia tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ennen vuokrasopimuksen tekoa Jyväskylän kaupunki tekee asuntoon teknisen tarkastuksen, joka sisältää mm. asunnon kuntoarvion, mahdolliset puutteet, korjausehdotukset sekä valokuvat asunnosta. Vastaava tarkastus tehdään vuokrasopimuksen päättyessä.

Jokaisen jälleenvuokralaisen kanssa tehdään henkilökohtainen suunnitelma, jossa määritellään muun muassa ohjauksen tarve. Vuokralaiset sitoutuvat asumisen tukeen ja ohjaukseen.

Vuokranantajat voivat tarjota kaupungille asuntoja vuokrattavaksi

 • verkkolomakkeella: Tarjoa asuntoasi vuokralle
 • ottamalla yhteyttä palvelusihteeri Johanna Lindforsiin, p. 050 560 7943, johanna.lindfors(at)jyvaskyla.fi
Alasivu

Yhteyshenkilöt

Kotoutumiskoordinaattori Maarit Heikkilä
p. 050 561 5866, maarit.heikkila(at)jyvaskyla.fi

Asumiskoordinaattori Johanna Lindfors (asuntojen jälleenvuokraus ja statuskyselyt)
p. 050 560 7943, johanna.lindfors(at)jyvaskyla.fi

Palvelusihteeri Irina Loboda
p. 040 661 5887, irina.loboda(at)jyvaskyla.fi 

Kotoutumisohjaaja Hannemari Laitinen
p. 040 559 9386, hannemari.laitinen(at)jyvaskyla.fi

Kotoutumisohjaaja Hanna Lindblom
p. 040 777 4271, hanna.lindblom(at)jyvaskyla.fi

Kotoutumisohjaaja Jassin Rezai
p. 040 655 5293, jassin.rezai(at)jyvaskyla.fi

Kotoutumisohjaaja Emmi Villman
p. 040 6623109, emmi.villman(at)jyvaskyla.fi

Kotoutumisohjaaja Johanna Tammelin
p. 050 311 8345, johanna.tammelin(at)jyvaskyla.fi

Kotoutumisen edistämisohjelma 2021-2024

Kotoutumisohjelma on kotoutumislain mukaan laadittava kotouttamisohjelma. Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa.

Kotouttamisohjelma otetaan huomioon kuntalain mukaisesti myös kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Lisätietoa Kotoutuminen.fi-sivustolta: Kunnan kotouttamisohjelma edistää yhteistyötä

Asiasanat:  
kotoutuminen
pakolainen
maahanmuuttopalvelut
turvapaikka
oleskelulupa