Suoraan sisältöön

Tarjouspyyntö Jyväskylän Kävelykadun Hot Dog myyntipaikoista

MyyntikärryJyväskylän kaupunki vuokraa kaksi Hot Dog myyntipaikkaa Kävelykadulta, myyntikausi 1.5.2018- 30.4.2019. Mikäli vuokralainen haluaa jatkaa sopimusta myyntikaudeksi 1.5.2019-30.4.2020, vuokraa korotetaan tälle myyntikaudelle 5 %.

Myynti tapahtuu pääosin yöaikaan ja sen saa aloittaa 21.00 ja myynti tulee lopettaa viimeistään klo 5.00 mennessä. Myynti tapahtuu lihasvoimin siirrettävästä myyntikärrystä eikä vuokralaisella ole oikeutta sijoittaa Kävelykadulle erillisiä kalusteita tai mainoksia. Myynti ei ole sallittua pikaruokaravintoloiden välittömässä läheisyydessä.

Myynti ei ole sallittu Kävelykadulla järjestettävien erillisten tapahtumien aikana esimerkiksi joulukatu, Neste Oil Rally yms. Kaupunki tiedottaa näistä tapahtumista vuokralaiselle.

Myyntialueet

Myyntialueet on esitetty alla olevassa kartassa.

Kartta myyntialueista

Muut ehdot

Toimintaan liittyvä jätehuolto on järjestettävä kaupungin yleisten jätehuoltomääräysaten mukaisesti. Tämän lisäksi vuokralaisen on aina myynnin päätyttyä kerättävä maasta karttaan merkityltä myyntialueelta jätteet, jotka ovat syntyneet myynnin johdosta. Myyntipaikan läheisyyteen on varattava roska-astia, jonka tyhjentämisestä vastaa vuokralainen.

Vuokralainen vastaa kaikissa voimassa olevien säädösten mukaisista luvista.

Vuokralainen vastaa kustanuksellaan kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.

Vuokralainen noudattaa toiminnassaan kaikkia voimassa olevia lakeja, asetuksia ja säädöksiä sekä Jyväskylän kävelykadun kaupallista yms. toimintaa koskevia periaatteita.

Sopimuksen irtisanominen

Mikäli vuokralainen rikkoo ehtoja, voi kaupunki irtisanoa sopimuksen heti.

Mikäli vuokralainen lopettaa toiminnan kesken myyntikauden, ei vuokralainen ole oikeutettu vuokran takaisinmaksuun.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee jättää Jyväskylän kaupungin kirjaamoon 3.4.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi Sähköpostin otsikon tulee olla "Hot Dog myyntipaikkatarjous".

Tarjoukseen on liitettävä Y-tunnus, verovelkatodistus sekä selvitys siitä mitä työehtosopimusta työntekijöiden kanssa noudatetaan. Nämä asiakirjat eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.

Tarjoukseen tulee liittää myös kuva myyntikärrystä, kaupunki pidättää oikeuden hylätä tarjous mikäli myyntikärry on tarpeettoman suuri tai se ei sovellu kaupunkikuvaan.

Tarjotut vuokrat tulee ilmoittaa myyntipaikoittain €/myyntipaikka ALV 0 %

Paikkojen pohjavuokra on 2500 €/myyntipaikka.

Tarjouksen käsittely

Vuokralaiseksi myyntipaikalle valitaan korkeimman vuokratarjouksen tehnyt tarjoaja.

Mikäli tarjoajalla on halukuutta vain yhden myyntipaikan vuokraamiselle ja hän on tehdyt korkeimman tarjouksen molempiin myyntipaikkoihin saa tarjoaja valita kumman myyntipaikan hän vuokraa. Tällöin toinen myyntipaikka vuokrataan toiseksi korkeimman tarjouksen jättäneelle tarjoajalle.

Samansuuruiset tarjoukset ratkotaan arvalla.

Myöhässä jätettyjä tarjouksia huomioidaan vain, mikäli määräaikaan ei ole saatu hyväksyttäviä tarjouksia.

Vuokra laskutetaan vuosittain etukäteen.

Lisätietoja

vastaava katumestari Jukka Piispanen, puh. 014 266 5133, 050 526 0491, jukka.piispanen [at] jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta