Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Kasvun ja oppimisen palvelut

1. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.

Kaikille hakijoille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka. Paikka voi sijaita muualla kuin minne vanhemmat ensisijaisesti haluavat.


 

2. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa. 

Esiopetuksessa 31.12.2018 tilanteessa oli 1 485 eskarilaista, joista 5-vuotiaita 17 lasta, 6-vuotiaita 1 462 lasta ja 7-vuotiaita 6 lasta. Esiopetus toteutui esiopetusikäisten ikäluokassa 96,6 %.


 

3. Kerhopalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti. 

Suuralueilla palvelut keskitettiin esimerkiksi perhepuistoihin. Kaikille hakijoille pystyttiin tarjoamaan kerhopaikka, mutta oli asuinalueita, joilla kerhotoimintaa ei tänä vuonna järjestetty (esim. Mannila, Puuppola, Kortepohja). Perhekerhoja ja lastenkerhoja oli kuitenkin kaikilla suuralueilla ja kerhoryhmiä muodostettiin hakijoiden iän mukaan.


 

4. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,63 (Arvio vuonna 2017 on 1,63). 

Toteuma vuodelle 2018 oli 1,66, eli tavoite toteutui.


 

5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,10 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2017 on vuosiluokilla 1-6 19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10) 

Toteuma vuodelle 2018 oli vuosiluokilla 1-6 19,1 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 18,1 oppilasta/ryhmä, eli tavoitteessa pysyttiin.


 

6. Opetuksen kustannukset oppilasta kohden pysyvät vuoden 2017 tasolla. 

Yleisopetuksen toteutunut suoritehinta vuonna 2017 oli 6905 euroa per oppilas. Vuonna 2018 suoritehintaan ei tullut muutoksia, joten tavoitteessa pysyttiin.


 

7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä toteutuvat laissa määritellyt aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi. 

Tavoitteeseen ei vielä vuonna 2018 päästy varsinkaan toisen asteen osalta. Tähän vaikutti myös lisäys asiakaskunnassa eli opiskeluhuollon palveluiden piiriin siirtyi vuoden 2018 alusta 1000 aikuisopiskelijaa. Uusien vuoden 2019 talousarvioon lisättyjen resurssien myötä ja toimintaa kehittämällä tavoite pyritään saavuttamaan.


 

8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7-29 vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 800 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15-29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 750 nuorta. 

Ehkäisevän palveluiden osalta vähintään 5 kertaa/vuosi käyvien nuorien määrä pysyi ennallaan. Kohdennetut palvelut tavoittivat 632 nuorta vuonna 2018, joten asetetusta tavoitteesta jäätiin. Kohdennettujen palveluissa kohdatut nuoret ovat entistä huonokuntoisempia, joten yksittäiset nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja aikaa.


 

9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2017 on 99 %). 

Päättötodistuksen sai 98 % päättöikäluokasta. 2 % ikäluokasta ei saanut päättötodistusta, mutta kaikilla on jatkopaikka.

 

Kulttuuri- ja hallintopalvelut

1. Kulttuurikasvatus tavoittaa Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen piirissä olevista oppilaista 100 % ja 55 % alle kouluikäisistä. 

Peruskouluikäisten kulttuuritarjonta (vuosiluokat 1-9): toteutui 100 % (12 372 osallistujaa). Kaikki, mukaan lukien yksityisten koulujen, 8-luokkalaiset olivat vuonna 2018 mukana Taidetestaajat-hankkeessa (1 500 osallistujaa Jyväskylästä). 

Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta (0-6 -vuotiaat): toteutui 61 % (5 200 osallistujaa).


 

2. Ikääntyville suunnattu kulttuuritarjonta tavoittaa yli 50 % 65-vuotiaista ja vanhemmista. Ikäluokkien kasvaessa suhdeluku pysyy samana ja tavoitamme vuosittain uusia kohderyhmiä ja asiakkaita. 

Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoitti 53 % 65-vuotiaista ja vanhemmista (13 493 osallistujaa).

 

Jyväskylän kansalaisopisto

1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2017 tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 22.000, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2017 tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 38.000 tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3.000 tuntia).
 

Kurssilaisten määrä ylittyi noin 1 000 henkilöllä. Ylittyminen johtuu osittain uuden maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen eli UMAKO-koulutuksen alkamisesta huhtikuun alussa.

Oppituntien määrä ylittyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 000 tunnilla johtuen osittain maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta, joka alkoi huhtikuun alussa kahdella kurssilla. 

Työvoimakoulutuksen lisäosto ei toteutunut vuonna 2018.


 

2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinäedulla, arvio lv 2016-2017 40 kpl (toteutuma 23), tavoite lv. 2017-2018 kpl. Maksuttomat opintosetelikurssit, toteuma lv. 2016 9 kurssia, tavoite lv. 2017-2018 on 10 kurssia). 

Vuonna 2018 kurssipaikkoja Kipinä-kortilla toteutunut 103. Opintosetelikursseja toteutunut 22.

 

Kirjastot

1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 34 000 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 10 000 tuntia. 

Tavoite toteutui. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit olivat yhteensä 37 000 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 14 000 tuntia.


 

2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 1 950 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 800 000. 

Tavoite toteutui. Kirjastokäyntien määrä oli 2 100 000 käyntiä, joista verkkokäyntejä oli 910 000.

 

Museot

1. Museoiden kävijämäärätavoite on 70 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2017: 95 000 kävijää). 

Museoiden kävijämäärä oli 100 946 (Jyväskylän taidemuseo 41 831, Keski-Suomen museon erillismuseot museorakennuksen ollessa kiinni 24 088 ja Suomen käsityön museo 35 027, tavoite vuonna 2018: 70 000 kävijää). Kasvua edellisvuoteen oli 397 kävijää.


 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 250 tilaisuutta. 

Museoissa järjestettiin kaikkiaan 202 yleisötapahtumaa (Jyväskylän taidemuseossa 146, Keski-Suomen museon erillismuseoissa 12 ja Suomen käsityön museossa 44). Edellisvuonna yleisötapahtumia järjestettiin 277. Keski-Suomen museo oli suljettu peruskorjauksen vuoksi.

 

Liikuntapalvelut

1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta, joista seniorikortilla käyviä 80 000. 

Tavoite ei täyttynyt. Uimahalleissa kokonaiskävijämäärä oli 516 805 käyntikertaa, joista seniorikortilla käyvien osuus oli 79 426 käyntikertaa eli reilut 15 % kaikista kävijöistä.


 

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja tilojen käyttöaste on aukioloaikoina 80–90 %. 

Kokonaisvuoromäärä vuonna 2018 oli 117 176 vuoroa, joten asetettu tavoite ei täyttynyt. Sisäliikuntatilojen käyttöaste toteutui 73 %, eli asetettu tavoite ei täyttynyt.

 

Jyväskylä Sinfonia

1. Orkesterilla on 50 esiintymistä ja ne tavoittavat yhteensä 25 000 kuulijaa (vuonna 2016: 54 konserttia ja 28.346 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 91 % (vuonna 2016: 99 %).

Orkesteri on tuottanut 169 tapahtumaa, joista esiintymisiä on ollut 119 kpl. Orkesterin koko toiminta on tavoittanut 41 170 kuulijaa. Kausikonserttien toteutunut täyttöaste on 98 %.


 

2. Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2016: 5348 osallistujaa). Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan toteuttamalla konsertteja mm. päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoimet kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten musiikkityöpajat mahdollistavat uudenlaiset kohtaamiset muusikoiden ja kuulijoiden välillä. 

Orkesterin yleisötyö mm. koululaisten parissa, avoimissa kenraaliharjoituksissa, taiteilijatapaamisissa ja Sinfonia on the Move -jalkautumiskiertueella tavoitti 8 850 henkeä.

 

Jyväskylän kaupunginteatteri

1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä. Lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään kaksi aiempaa esitystä. Vuonna 2017 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.
 
Ensi-iltoja oli 10, neljä päänäyttämöllä ja viisi pienellä näyttämöllä ja yksi lämpiössä.
 
Päänäyttämö:

 • Kun isoisä Suomeen hiihti, ensi-ilta 17.2.2018
 • Hair, ensi-ilta 8.9.2018
 • Merten gorilla, ensi-ilta 22.9.2018
 • Päivänsäteet, ensi-ilta 17.11.2018

Pieni näyttämö: 

 • Mielipuolen päiväkirja, ensi-ilta 7.2.2018
 • Luuseri, ensi-ilta 20.3.2018
 • Hetkiä 1918, ensi-ilta 30.8.2018
 • Kovaa kyytiä, ensi-ilta 21.9.2018
 • Juha, ensi-ilta 16.11.2018

Lämpiö:

 • Oi ihan Panama, ensi-ilta 25.10.2018

   

2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 %. Vuonna 2017 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön käyttöaste 72 %.
 
Kokonaiskävijämäärä oli 61 847 katsojaa ja näyttämöiden täyttöase oli 77,7 %, päänäyttämön täyttöaste oli 68,8 % ja pienen näyttämön täyttöaste oli 86,4 %.