Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.

Toteutui pääosin. Jyväskylän kaavoitusta on ohjattu täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelman periaattein ja 95 % uudesta rakentamisesta sijoittuu täydennysrakentamisen vyöhykkeille. Sekä omakoti- että kerros- ja rivitalotonttivarannon määrä ylittää edelleen viiden vuoden tarpeen.

Vuoden lopussa kaavavarantoa oli kerros- ja rivitaloille 423 000 k-m2, mikä vastaa kuuden vuoden varantoa. Uutta kerros- ja rivitalojen rakennusoikeutta syntyi yli 80 000 k-m2, mikä ylittää 70 000 k-m2 vuositavoitteen.

Pientalotonttien kaavavaranto on 619 tonttia, mikä vastaa yli seitsemän vuoden varantoa. Tavoitetta vuoden varantoa vastaavan määrän kaavoittamisesta omakotitonteissa ei saavutettu, sillä lainvoimaisissa kaavoissa uusia omakotitontteja kaupungin maalle tuli 1 kpl.

Asuntotontteja on tarjottu varattavaksi pääosin ohjelman mukaisesti (79 omakotitonttia sekä noin 41 000 k-m2 rivi- ja kerrostalotuotantoa vastaava tonttimäärä).


 

2. Parannetaan markkinointia ja lisätään tonttivarantoa yritystoimintojen sijoittumisen edistämiseksi sekä elinkeinotoiminnan tueksi. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.

Toteutui. Yritystonttien markkinointia kehitettiin edelleen aluekohtaisesti esimerkiksi Eteläportin alueella. Vuonna 2018 keskimääräisen uuden kaavoitetun teollisuustonttivarannon määrä oli 13,4 hehtaaria. Eteläportin alueen kehittymistä lähdettiin viemään eteenpäin yhdessä elinkeinoyksikön kanssa. Alueen markkinointi on tuottanut paljon potentiaalisia toimijoita, joiden kanssa neuvottelut jatkuvat. Itäisen Palokärjen ja Kirrin alueiden esirakentamista on suunniteltu.

 

Liikenne- ja viheralueet

1. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).

Tavoite saavutettiin jo vuonna 2017. Vuonna 2018 on alustavien tietojen mukaan tapahtunut 60 loukkaantumista. Tilastoissa ei ole vielä mukana kaikki joulukuun onnettomuudet.


 

2. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 2,0 % (vertailulukuna vuoden 2017 toteuma). 

Toteutui. Joukkoliikenteen matkamäärä oli 7,29 miljoonaa. Kasvua edelliseen vuoteen 2,14 % (+153 000 matkaa).

 

Rakentaminen ja ympäristö

1. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.

Toteutui osittain. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli 6 viikkoa 64 %:ssa myönnetyistä luvista. Rakennuslupien käsittelyaika jäi hieman tavoitteesta, koska rakennusvalvonnassa oli kahden henkilötyövuoden resurssivajaus. Käsittelyaikaan on laskettu myös asiakkaasta johtuvat viiveet.

Toteutui. Kaikkien maa-aineslupien käsittelyaika oli alle 4 kuukautta. Ympäristölupia käsiteltiin 12 kappaletta ja näistä kahden luvan käsittelyaika oli yli 4 kuukautta. Pidemmät käsittelyajat johtuivat hakemuksen täydentämisestä ja hankesuunnitelman muutoksesta.


 

2. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 250 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Toteutui. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteille tehtiin 87 suunnitelmallista tarkastusta; määrä oli hieman suunniteltua suurempi ja johtuu uusien toimintojen käynnistämisestä.

Ei toteutunut. Suunnitelmallisia tarkastuksia elintarvike- ja terveysvalvonnassa tehtiin 949 kpl, joka on 301 kpl vähemmän kuin suunniteltiin. Tämä johtuu pitkäaikaisesta resurssipulasta mm. eläköitymiseen liittyen, vesipuolen häiriötilanteiden runsaasta lukumäärästä sekä muun akuutin työn suhteellisesti suuresta osuudesta.