Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

 

1 000 euroaAlkuperäinen Talousarvio- TalousarvioToteumaPoikkeama
talousarviomuutoksetmuutosten                          
           jälkeen     
      
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus     
Toimintatulot390,0320,5710,5683,9-26,6
Toimintamenot-19 698,7-41,1-19 739,8-18 951,4788,4
Toimintakate-19 308,7279,4-19 029,3-18 267,5761,8
      
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen     
Toimintatulot1 754,60,01 754,61 704,8-49,8
Toimintamenot-6 526,7-9,7-6 536,4-6 035,0501,4
Toimintakate-4 772,1-9,7-4 781,8-4 330,1451,7
      
Henkilöstöpalvelut     
Toimintatulot3 103,00,03 103,03 111,98,9
Toimintamenot-5 019,1-33,0-5 052,1-4 505,3546,8
Toimintakate-1 916,1-33,0-1 949,1-1 393,5555,6
      
Talous     
Toimintatulot1 642,80,01 642,81 680,838,0
Toimintamenot-2 378,7114,6-2 264,1-2 079,5184,6
Toimintakate-735,9114,6-621,3-398,8222,5
      
Elinkeino ja työllisyys     
Toimintatulot2 742,20,02 742,23 977,71 235,5
Toimintamenot-33 727,1-49,0-33 776,1-34 558,0-781,9
Toimintakate-30 984,9-49,0-31 033,9-30 580,3453,6
      
Tietohallinto     
Toimintatulot6 777,00,06 777,06 759,9-17,1
Toimintamenot-6 092,8-54,8-6 147,6-5 832,9314,7
Toimintakate684,2-54,8629,4926,9297,5
      
Konsernihallinto yhteensä     
Toimintatulot16 409,6320,516 730,117 918,81 188,7
Toimintamenot-73 443,1-73,0-73 516,1-71 962,11 554,0
Toimintakate (sitova)-57 033,5247,5-56 786,0-54 043,22 742,8

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon

Konsernihallinnon vuoden 2018 talous toteutui noin 2,7 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Suurimmat poikkeamat talousarviosta johtuivat työllisyyspalveluiden sekä elinkeinoyksikön toiminnasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti talousarvion noin 1,0 miljoonalla eurolla. Työttömyyden laskusta huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus on kääntynyt ennakoitua hitaammin laskuun vuoden 2018 aikana. Yli 1000-päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ei ole juurikaan laskenut. Vuonna 2018 yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli Jyväskylässä keskimäärin 3 516 henkilöä kuukaudessa, kun vuonna 2017 heitä oli keskimäärin 3 797 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuosimuutos on ollut -10,8 %.

Palkkatuetun työllistämisen osalta talousarvio ylittyi 0,3 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunkikonserniin on työllistetty palkkatuella ennakoitua enemmän työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvia henkilöitä. Lisäksi palkkatuella on työllistetty oppisopimusopiskelijoita niin nuorten oppisopimusohjelman mukaisesti kuin Puusta pitkälle –hankkeeseen. Palkkatuki on pienentänyt 300-999-päiväisten työmarkkinatuella olevien määrää ja vaikuttanut osaltaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntymiseen laskuun.

Työllisyyspalveluiden talousarvio alittui ostopalvelujen (-385 300 euroa) sekä kuntouttavan työtoiminnan osalta (-139 200 euroa). Uusi ostopalvelumalli on mahdollistanut tehokkaamman toiminnan ja asiakasmäärien kasvun pienemmillä kustannuksilla.

Elinkeinon ja työllisyyden palvelualueella reagoitiin työllisyyspalvelujen ylitysuhkaan ryhtymällä säästötoimenpiteisiin, joita olivat mm. yrityspalvelusetelin toisen jakson jättäminen väliin, tulevien rekrytointien siirtäminen eteenpäin, sekä yrityspalvelukamppanjoiden siirtäminen seuraavalle vuodelle. Kokonaisuudessaan elinkeinoyksikkö alitti talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikehitysalustojen osalta talousarvio alittui 0,6 miljoonaa euroa. Kankaan uuden paperitehtaan vuokratulot kasvoivat ennakoidusta purkamisen siirryttyä keväällä. Työllisyyspalvelujen ylitysuhkaan reagoitiin ryhtymällä säästötoimenpiteisiin myös kaupunkikehityshankkeissa ja menoja saatiin pienennettyä henkilöstömuutosten kautta sekä Kankaan älykkään identiteetin hallinnan -kehityshankkeen viivästyttyä. Keskustan kulttuuritilojen selvitysprojekti viivästyi ennakoidusta noin puoli vuotta ja projektipäällikkö saatiin rekrytoitua vasta elokuulle 2018.

Työterveyshuollon talousarvio alittui 0,4 miljoonaa euroa. Työterveyshuollon palvelujen osto ja siten myös Kelalta tuleva korvaus työterveyshuollon kustannuksista toteutuivat suunniteltua pienempänä. Työterveys Aalto –liikelaitos purki ylijäämäänsä ja alensi palveluhintojaan Jyväskylän kaupungille. Ilman palveluhintojen alentamista työterveyshuollon menot olisivat olleet noin 1,9 miljoonaa euroa nyt toteutuneen 1, 6 miljoonan euron sijasta. Työterveyshuollon toimintakatteeseen vaikuttaa Kelalta saatava korvaus. Maksettava korvaus määräytyy ostettujen palvelujen todellisten kustannusten, työterveyspalvelujen sisällön sekä korvausmäärissä luokittain olevien rajausten perusteella. Jyväskylän kaupunki saa korvausta työterveyshuollon kustannuksista enimmäismäärän henkilöstöönsä nähden ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta (korvausluokka 1).

Tietohallinnon toimintakate toteutui noin 0,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Microsoftin Office365 lisenssikulut eivät toteutuneet kokonaisuudessaan suunnitellusti johtuen hankkeen aikataulumuutoksesta. Myös Ict-palvelutuotannon muutoskustannuksiin varattua määrärahaa jäi käyttämättä.

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toimintarahoista sekä konsernihallinnon yhteisistä menoista säästettiin yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös kehittämis- ja EU-hankkeiden sekä presidentinvaalien nettomenot toteutuivat molemmat noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Jyväskylän kaupungin osuus verotuskustannuksiin toteutui myös 0,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Muut konsernihallinnon toiminnassa saavutetut nettosäästöt olivat kokonaisuudessaan noin 0,6 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä

Vaikka työllisyyskehitys on edelleen vuonna 2018 edennyt suotuisasti, on konsernihallinnon merkittävin taloudellinen uhka vuodelle 2019 työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuminen budjetin mukaisena.

Kaupungin strategisesti merkittävin hanke, Hippos, on mitä todennäköisemmin siirtymässä toteutusvaiheeseen syksyllä 2019. Viimeinen sopimuskokonaisuuden ehto täyttyy, kun rakennuslupa on lainvoimainen ja vuokrausaste rahoittajien edellyttämällä tasolla. Päätös rakentamisen käynnistämisestä on odotettavissa alkukesällä.

Vuoden 2019 lopulla on tavoitteena saada päätökseen kulttuuritilainvestointien selvitystyö, jonka perusteella priorisoidaan kaupungin kulttuuritilainvestointeja tulevien vuosien aikana.

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu ei johtanut päätöksiin, joten koko uudistus peruuntui. Valmistelu jatkuu kevään aikana muodostettavan uuden hallituksen toimesta.