Hyppää pääsisältöön

Liikunnan ja hyvinvoinnin osaaminen on Jyväskylän erottautumistekijä. Hippoksen alueesta on muodostumassa kansainvälinen liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymä. Kaupunki luo myös mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen ja kehittää yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia, muun muassa lähiliikuntapaikkoja rakentamalla. Lasten ja nuorten liikuntaa edistetään aktiivisesti päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia opiskelun ja urheilun yhdistämiseen kaikilla koulutusasteilla.

Konsernihallinto

1. Hippos2020-hankkeessa on rakentamisvalmius.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 28.5.2018 hankkeen käynnistämisestä, jonka jälkeen Hippos2020-hankkeen suunnittelu, vuokraus ja toimintamallin kehittäminen ovat edenneet konsortiokumppaneiden Lehto Group Oyj ja Varainhoito Fennia Oy:n johdolla. Rakennus- ja erikoissuunnittelu ovat käynnistyneet. Tavoitteena on saada rakentamisvalmius vuoden 2019 lokakuuhun mennessä.


Sivistys

1. Liikunnallisuus ja toiminnallisuus lisääntyvät päiväkotien ja koulujen arjessa, Liikkuva koulu-hanke rakentaa Jyväskyläläisen toimintamallin kaikkiin kouluihin.

Liikkuva koulu- hanke mahdollisti toiminnallisemman ja liikunnallisemman koulun ja päiväkodin arjen toteutumisen monin eri tavoin. Hyvin koordinoitu Liikkuva koulu-työskentely mahdollisti mm. opetushenkilöstön kouluttamisen toiminnallisiin menetelmiin, vertaisoppimisen (varjostaminen), oppilaiden välituntitoiminnan toteutumisen, liikuntavälineiden hankkimisen sekä erityisen tuen tarpeiden huomioimisen liikunnallisemmassa kouluarjessa. Jyväskylän kaupunki palkittiin vuoden Liikkuva koulu-palkinnolla.

Liikkuva varhaiskasvatus-hankkeen avulla on lisätty yhteistyötä eri toimijoiden ja toimialojen kanssa lasten tasa-arvoisen liikunnan kehittämiseksi. Tällä tavoin lapsille on mahdollistettu entistä monipuolisempia ja laadukkaampia liikunta- ja oppimiskokemuksia. Henkilöstö on saanut monipuolista liikunnankoulutusta, vertaistukea ja opastusta liikunnan lisäämiseen ja kehittämiseen varhaiskasvatuksen arjessa. Luonnossa liikkuminen ja oppiminen on selvästi lisääntynyt varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Välinehankinnoissa on otettu huomioon lasten ja henkilöstön toiveet oppimisympäristöjen ja liikunnan näkökulmasta.


 

2. Uudistetaan urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptointia mm. käyttö- ja yhteistyösopimuksilla.

Yhteistyösopimuksia on uusittu erityisesti ulkoilureittien ja liikuntapaikkojen kunnossapidon suhteen.


 

3. Vahvistetaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaa kehittämällä harjoitteluolosuhteita eri urheilulajeille.

Tuettiin KIHUN training room -konseptia vuonna 2018. 


 

4. Lähiliikuntapaikkaohjelman 2018 toimenpiteet

Käynnistetään Kuokkalan lähiliikuntapaikan rakentaminen.

Otetaan käyttöön rantaraitin ensimmäinen lähiliikuntapiste.

Kuokkalan lähiliikuntapaikan rakentaminen aloitettiin ja sitä jatketaan kuluvana vuonna. Rantaraitilla otettiin käyttöön sekä sataman että Suuruspään liikuntapisteet.

Asiasanat: