Hyppää pääsisältöön

 

Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
     
Toiminnan rahavirta 32 590 011,37 48 317 429,56
Vuosikate 49 051 244,59 67 099 177,02
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -16 461 233,22 -18 781 747,46
Investointien rahavirta -47 408 608,76 -27 922 283,77
Investointimenot -67 500 572,22 -53 174 135,20
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 674 033,54 1 408 764,81
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 18 417 929,92 23 843 086,62
Toiminnan ja investointien rahavirta -14 818 597,39 20 395 145,79
     
Rahoituksen rahavirta    
Antolainauksen muutokset 2 114 599,42 206 638,34
Antolainasaamisten lisäykset -259 074,17 -197 372,91
Antolainasaamisten vähennykset 2 373 673,59 404 011,25
Lainakannan muutokset -24 701 933,11 -27 282 927,34
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 30 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 042,85 -74 876 376,70
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 420 890,26 17 593 449,36
Oman pääoman muutokset 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset 14 125 640,39 12 357 430,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 158 158,38 507 540,98
Vaihto-omaisuuden muutos 746 441,81 -19 346,62
Saamisten muutos 1 718 664,29 1 484 974,41
Korottomien velkojen muutos 11 502 375,91 10 384 261,23
Rahoituksen rahavirta -8 461 693,30 -14 718 859,00
     
Rahavarojen muutos -23 280 290,69 5 676 286,79
     
Rahavarojen muutos    
Rahavarat 31.12 6 738 097,64 30 018 388,33
Rahavarat 1.1 30 018 388,33 24 342 101,54
  -23 280 290,69 5 676 286,79
Asiasanat: