Suoraan sisältöön

Kiinteistön rakennusosien ja talotekniikan elinkaaren digitalisoiminen

Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun ja sen yhteistyökumppaneiden kokeiluhanke, Kiinteistön rakennusosien ja talotekniikan elinkaaren digitalisoiminen, on valittu mukaan ympäristöministeriön KIRA-digi kärkihankkeeseen.

Kokeiluhanke on luonteeltaan selvitystyö, jonka pohjalta luodaan pilotti. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta digitalisoida kiinteistön elinkaareen vaikuttavat rakennusosat sekä talotekniikka. Tämä tapahtuu pääosin yhdistelemällä saatavissa olevaa avointa dataa Talo2000-nimikkeistön alle sekä rikastamalla avointa dataa muulla kiinteistön omalla rakenne-, järjestelmä- ja laitetiedoilla sekä niiden teknisillä käyttöiillä ja kustannustiedoilla.

Avoin rajapinta toimisi avoimena kaikkien kiinteistöön palveluita tuottavien tai tarjoavien yritysten kesken. Järjestelmä toimii työkaluna sekä kiinteistönomistajalle sekä isännöitsijälle, jotka tarvitsevat tietoa niin yksittäisestä kiinteistöstä, kuin kiinteistösalkusta. Järjestelmä tuottaa automaattisesti PTS-raportin tulevista korjaus- ja saneeraustarpeista kustannuksineen ja valmiiksi aikataulutettuna ja ryhmiteltynä. Tämä tuottaa tietoa budjetoinnin avuksi tarpeeksi tarkalla tasolla käyttötarkoitusta ajatellen. Näin voitaisiin tarkastella isojakin kiinteistömassoja ja niiden korjaustarvetta sekä kilpailuttaa korjaushankkeita ja hankintoja keskitetysti.

Ennakoivat korjaukset ovat resurssiviisasta toimintaa ja säästävät kiinteistönomistajan varoja ja mahdollistaa helpon tavan suunnitella töitä, jolloin päästään eroon kaikista ”hätäkorjauksista”.

Avoimen datan pohjalta voidaan Suomeen luoda uusia palveluita kiinteistökannan korjausvelan pienentämiseen mahdollisimman järkevällä tavalla.

Kokeiluhankkeen yhteistyökumppanit
Kokeiluhankkeessa Jyväskylän Tilapalvelun yhteistyökumppaneina toimivat Are Oy, Buildercom Oy, Granlund Oy, ISS, Senaatti-kiinteistöt ja Vahanen Oy.

Rahoitus
Kokeiluhankkeen rahoitus jakautuu Jyväskylän Tilapalvelun, yhteistyökumppaneiden ja KIRA-digi-hankkeen kesken.

Kokeiluhankkeen esittely

Lisätiedot:
Jyväskylän Tilapalvelu, Petteri Kontro, kiinteistöpäällikkö
p. 014 266 0976, etunimi.sukunimi@jkl.fi

20.4.2017


Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke, KIRA-digi

Kiinteistö- ja rakentamisala uudistaa toimintaansa digitalisaation avulla KIRA-digi -hankkeessa. Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ympäristöministeriö.

Visiona on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

KIRA-digi toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Hankkeen budjetti on 16 M€, josta puolet maksaa valtio ja puolet KIRA-ala.

KIRA-digi-hanke rahoittaa kokeiluhankkeita, jotka testaavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoverkkoa hyödyttäviä digitaalisia ratkaisuja ja toimintatapoja.

Lisätietoa KIRA-digistä:
KIRA-digin kotisivut: www.kiradigi.fi
Ympäristöministeriö:KIRA-digi
Digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen 4.10.2016: KIRA-digi

päivitetty 1.6.2017

KIRA-digi -kokeiluhanke etenee:

BigRoom 5.5.2017

BigRoom 27.9.2017

Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän Tilapalvelu
PL 124
40101 Jyväskylä
Kilpisenkatu 1, 4. krs
Puh. 014 266 0000
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta