Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus

Pohjanlammen koulu (luokat 1-6) ja Kuokkalan koulu (luokat 7-9) yhdistyivät muutamia vuosia sitten Kuokkalan yhtenäiskouluksi, jossa opiskelee yli 900 oppilasta. Nykyiset koulurakennukset, jotka sijaitsevat n. 90 metrin etäisyydellä toisistaan, on yhdistetty niiden väliin rakennetulla uudisosalla. Lisäksi entisen Pohjanlammen koulun tilat ja joitakin Kuokkalan koulun tiloja peruskorjataan.Rakennushanke toteutetaan kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäisenä tehtiin laajennusosa, n. 5 600 brm2. Työt alkoivat tammikuun alussa 2017 ja laajennusosan työt valmistuivat toukokuussa 2018. Laajennusosan tilat otettiin käyttöön lukukaudelle 2018-2019 siten, että myös Pohjanlammen koulun oppilaat siirtyvät niihin tiloihin väistöön Pohjanlammen koulun peruskorjauksen (kesä 2018- kesä 2019) ajaksi.

Kuokkalan koululle suunnitellut tilamuutokset ja piha-aluetyöt tehtiin vaiheittain kesien 2017 - 2018 aikana.

Koulutoiminta jatkuu nykyisissä kouluissa normaalisti koko rakennushankkeen ajan, joten työmaa-alueen turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennuksen kokonaisbudjetti on 19 315 000 € (alv 0 %).Tulevat tilat tukevat uuden opetussuunnitelman toteuttamista

Kuokkalan yhtenäiskoulu on ensimmäinen Jyväskylän kaupungin koulu, jonka tilat rakennetaan uuden opetuskäsityksen mukaisesti. Uudisrakennukseen ja peruskorjattaviin tiloihin rakennetaan perinteisten luokkien sijaan suuria monitoimitiloja, joita voidaan jakaa liikuteltavilla ja ääntä eristävillä väliseinillä useisiin pienempiin tiloihin. Henkilöstön käyttöön tarkoitetut tilat muuntuvat monimuototyöskentelyä tukeviksi.

Uudistuksen myötä koulun palvelut paranevat. Tiloihin tulee oma kirjasto, nuorisotilat ja terveydenhoitajan, psykologin sekä koulukuraattorin palvelut saadaan saman katon alle. Koulupihan yhteyteen rakentuu Kuokkalan lähiliikuntapuisto, joka tarjoaa koululle monipuoliset mahdollisuudet niin liikunnan kuin muidenkin oppiaineiden opettamiseen. Kouluaikojen ulkopuolella puisto ja koulun piha ovat kaupunkilaisten vapaassa käytössä. 

Video: Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus


Hankkeen projektipäällikkö Mauno Rein, p. 014 266 8248
päivitetty 4.6.2019