Valinnanvapauskokeilun tilaisuudet ja materiaalit

Valinnanvapauskokeilu on päättynyt.

Tältä sivulta löydät valinnanvapauskokeiluun liittyvää materiaalia.  ja tietoa tulevista tapahtumista.

Palveluntuottajien tilaisuudet

Valinnanvapauskokeilun palveluntuottajien tuottajatilaisuus 7.12.2017: kokeilun laajentaminen

Tilaisuus järjestettiin 7.12.2017 klo 13–15 Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa nykyisille valinnanvapauskokeilussa mukana oleville palveluntuottajille, kaupungin omille tuottajille sekä tuottajaksi ryhtymistä harkitseville palveluntuottajille.

Tilaisuuden materiaalit: (LINKIT)

 • Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus
 • Asiakkaan valinnanvapaus hallituksen esitysluonnoksen ja valinnanvapauslinjausten mukaisesti 19.10.2017

Valinnanvapauskokeilun palveluntuottajien tuottajatilaisuus 12.10.2017: kokeilun laajentaminen

Tilaisuus järjestettiin 12.10.2017 Hotelli Alexandrassa nykyisille valinnanvapauskokeilussa mukana oleville palveluntuottajille, kaupungin omille tuottajille sekä tuottajaksi ryhtymistä harkitseville palveluntuottajille.

Tilaisuuden materiaalit: (LINKIT)

 • Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus
 • Valinnanvapauskokeilun laajentaminen

Soteuttamot

Soteuttamon verkkosivut* (Sitra)

Soteuttamo 20.11.2018 klo 12–16: Muutos on mahdollisuus

On helpompi suhtautua muutokseen positiivisesti, kun muutos sekä sen eri tekijät ovat omissa käsissä. Aina näin ei ole. Joskus tuntuu, että muutos tulee annettuna eikä siitä tahdo löytyä kohtia, joihin tarttua. Nyt meneillään oleva sote-muutos on varmasti monelle juuri tällainen. Se on kysynyt kaikilta toimijoilta kärsivällisyyttä sekä voimakasta uskoa tulevaisuuteen. Tulevaisuuteen, johon ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Muutos näyttäytyy toisille innostavana ja täynnä mahdollisuuksia. Toisille se näyttäytyy pelottavana ja ahdistavana, koska emme etukäteen tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Muutoksen edessä olisi myös osattava luopua vanhasta, jotta uutta voi saada tilalle. 

Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen aikana on rohkeasti luotu erilaisia kohtaamisia, kokeillen eri teemoja. Kohtaamisissa on pidetty yllä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. On kurkistettu ajoittain maakuntauudistuksen sekä valinnanvapauden nykytilaan. Soteuttamojen kävijämäärät kertovat, että näitä kohtaamisia on tarvittu. Uskomme, että muutos vie kohti monia uusia mahdollisuuksia! Kysymys kuuluukin, kuinka tartumme niihin?

Soteuttamo 13.6.2018 klo 12–16: Äly kohtaa ihmisen

Tulevaisuudessa tekoäly reagoi ihmisen hyvinvointiin, seuraa ja analysoi tuotettua dataa, antaa ohjeita ja suosituksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tekoäly opastaa esimerkiksi hoidon suunnittelussa tai päätöksenteossa. Kuinka datatalous vaikuttaa terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin rakentumiseen. Miten yksittäinen yritys voi käyttää teknologioita palveluiden tuottamisessa? Mitä tarkoittaa yksilökeskeinen palveluekosysteemi? Ja vaikka tekoäly tulevaisuudessa helpottaakin työtä, louhii dataa ja tekee suosituksia, ihminen kuitenkin tekee päätökset omasta hyvinvoinnistaan jatkossakin.

Soteuttamo järjestettiin Jyväskylän yliopiston Agorassa yhteistyössä Business Jyväskylän, Sitran, Business Finlandin, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan ja IBM:n kanssa.

Soteuttamo 28.5.2018 klo 12–15.45: Valinnanvapauden tietojärjestelmät ja Kanta

Tuleva sote- ja maakuntauudistus, siihen liittyvät ICT-ratkaisut, turvallinen digitalisaatio, Kanta ja Omakanta. Törmäämme näihin termeihin ja käsitteisiin päivittäin, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?

Kanta ja tietojärjestelmät -Soteuttamon tavoitteena on vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: Millainen on kansallisten tietojärjestelmäratkaisujen kokonaiskuva? Mitä kantapalvelut tarkoittavat eri kohderyhmien näkökulmasta, ja kuinka eri tahot hyödyntävät Kanta-palveluita toiminnassaan tulevaisuudessa? Tilaisuudessa käsiteltiin myös palveluntuottajien liittymistä Kanta-palveluihin sekä turvallisen digitalisaation teemaa. Soteuttamo järjestettiin Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa.

Soteuttamo Networking 21.5.2018 klo 18–20

Miten sote/valinnanvapaus muuttaa käsitystämme tietojohtamisesta ja kilpailukyvystä? Tilaisuus järjestettiin Ravintola Fiilussa, joka sijaitsee heti Paviljongin kongressisisäänkäyntiä vastapäätä, Innova 1, 2. krs (Piippukatu 11).

Soteuttamo Roadshow -starttitapahtuma 9.10.2017

Mikä on brändin merkitys yrityksen laajentuessa, millaiset verkostot auttavat liiketoiminnassa ja ennen kaikkea mitä sotelle kuuluu valinnanvapauspaikkakunnilla? Soteuttamo Roadshown starttipäivä toteutettiin yhteistyössä Sitran ja Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun sekä Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen kanssa.

Klinikkatyöpajoissa pääsi kurkistamaan pinnan alle palvelumuotoilun, vaikuttavuuden tai ennakoinnin työkaluihin sekä tutustumaan startupien demoalueeseen, verkottumaan ja tapaamaan muita toimijoita. Soteuttamo Roadshow -tapahtumien tavoitteena on rikastaa alueellisten sote-toimijoiden verkostoja alue-, sektori- ja jopa toimialarajat ylittävien kohtaamisten kautta.

Palvelut asiakaslähtöisemmiksi: Soteuttamo-teematilaisuudet syksyllä 2017

Jyväskylän kaupunki toteuttaa Hyvinvoinnista elinvoimaa -hankkeen puitteissa aktivointitilaisuuksia, jotka kulkevat nimellä Soteuttamo. Järjestimme kolme samansisältöistä tilaisuutta Jyväskylän Wanhalla Fredalla (Yliopistonkatu 11) 24.8., 6.9. ja 7.9. Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, joka edistää ekosysteemiajattelua sotessa. Soteuttamon nettisivut

Tilaisuuden tavoitteena oli antaa osallistujille käytännön kuva mistä palveluiden tuotteistamisessa ja suunnitellussa on kysymys. Keskiössä päivässä olivat osallistavat menetelmät, kuten visuaalisuus, vuorovaikutus ja vaikuttamisen mahdollisuus. Kehitettävää palvelua tarkastellaan asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden kautta. Palvelukehittämisen taustalla on, että palvelu olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja tasalaatuista, sujuvaa sekä oikein mitoitettua.

Teematilaisuudet oli suunnattu kaikille toimijoille (järjestöt, yritykset sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille), joilla on halu kehittää toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteena oli kirkastaa toimijoiden valmiuksia tuottaa toimivia ja asiakas- sekä ihmislähtöisiä palveluita. Kouluttajana tilaisuudessa toimi palvelumuotoilun asiantuntija ja palvelumuotoilukirjan kirjoittaja Juha Tuulaniemi.

Yritysten Soteuttamo-verkostoitumistilaisuus 6.6.2017

Asiakkaiden tekemät valinnat ohjaavat voimakkaasti tulevaisuuden sote-palveluiden ja toimijakentän kehittymistä. Yrityksille kohdennettu Soteuttamo-tilaisuus järjestettiin toimijoille, jotka haluavat olla mukana valmistautumassa tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden suureen muutokseen. Koska tulevaisuudessa palveluja tuotetaan yhä enemmän myös verkostomaisesti, nousevat verkostojen rakentaminen, asiakkaan palveluketjun ymmärtäminen ja nopea reagoimiskyky keskeisiksi kilpailutekijöiksi. Tulevaisuuden sote rakennetaan yhdessä!

Valinnanvapauskokeilun tuottajatilaisuus 4.5.2017

Tilaisuus järjestettiin Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta ja siinä palveluntuottajina toimimisesta kiinnostuneille yrityksille ja järjestöille. Tilaisuudessa käytiin läpi valinnanvapauskokeilun sisältöä, palveluiden tuottamista ja kokeilun sääntökirjaa tähän mennessä saatujen käytännön kokemuksien valossa. Valinnanvapauskokeilun palvelupaketti sisältää avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelut.

Tuottajatilaisuuden 4.5. materiaalit (pdf) (LINKKI)

Järjestötoimijoiden Soteuttamo-tilaisuus 2.5.2017

Tilaisuus järjestettiin järjestötoimijoille, jotka haluavat yhdessä pohtia omaa rooliaan tulevaisuuden palvelutuotannossa. Tavoitteena oli verkottaa järjestötoimijoita Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilussa mukana olevien julkisten terveysasemien kanssa.

 • Riitta Pylväsen esitys 2.5.2017
 • Jaana Joutsiluoman (SOSTE) esitys 2.5.2017
 • Ville Koisteen (Sitra) esitys 2.5.2017
 • Saanko luvan: Keski-Suomen Muistiyhdistyksen esitys 2.5.2017
 • Terveysasemien esittely 2.5.2017
 • Sitran Ville Koisteen blogi Jyväskylän 2.5.2017 Soteuttamosta*

Kuntalaistilaisuudet kokeilualueiden asukkaille 2017

13.2. Huhtasuolla, 14.2. keskustassa ja 15.2. Kuokkalassa esiteltiin valinnanvapauskokeilun sisältöä ja valinnan tekemistä sekä vastattiin asukkaiden kysymyksiin.

Valinnanvapauskokeilun tuottajatilaisuus 13.1.2017

 • Tuottajatilaisuuden 13.1. materiaalit (pdf), projektipäällikkö Riitta Pylvänen
 • Kapitaatiohinnoittelu (pdf), talouspäällikkö Hannu Tuhkanen

Materiaalit

Jos tarvitset tilaisuuksissa esiteltyjä materiaaleja käyttöösi, ota yhteyttä valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylväseen, riitta.pylvanen(at)jkl.fi