Tietoa valinnanvapauskokeilusta

Valinnanvapauskokeilu on päättynyt.

Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen ja Uuraisten kunnat olivat mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa valinnanvapauskokeilussa. Kokeilu päättyi 31.10.2019.

 

Kokeilu toteutetaan Hankasalmen ja Uuraisten sekä lähes koko Jyväskylän alueen terveysasemilla

  • Kokeilussa ovat mukana Huhtasuon, Keskustan, Kuokkalan, Kyllön, Palokan, Vaajakosken, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemat.
  • Valinnanvapauskokeilun terveysasemien alueiden asukkaat saavat valita hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta sen, jolla he haluavat asioida.
  • Kokeilu ei koske kokeilualueiden asiakkaita, jotka ovat palveluasumisen piirissä.
  • Palveluntuottajaksi voivat hakea yksityiset tai kolmannen sektorin terveyspalveluiden tuottajat, jotka täyttävät kokeilussa asetetut ehdot.

Mitä palveluja kokeiluun kuuluu

Valinnanvapauskokeilussa asiakas saa valitsemaltaan yksityiseltä palveluntuottajalta omaa terveysasemaansa vastaavat avosairaanhoidon lääkäri- ja sairaanhoitajapalvelut. Lisäksi palveluun kuuluvat hoidon vaatimat röntgen- ja laboratoriopalvelut.

Kokeilun palvelupakettiin kuuluu myös asiakkaan tarvitsema sosiaaliohjaus ja -neuvonta. Sosiaaliohjaus on tarkoitettu asiakkaan tueksi, jos on esimerkiksi talouteen, asumiseen tai työhön liittyviä ongelmia. Ohjaaja ei tee päätöksiä, mutta ohjaa oikean ammattilaisen luokse. Sosiaaliohjaajan tarkoituksena on tehdä yhdessä terveydenhuollon kanssa töitä asiakkaiden parhaaksi ja oikeanlaisen avun löytymiseksi.

Tilanteissa, joissa asiakas on valinnut yksityisen lääkäriaseman ja tarvitsee muita palveluita, kuten vaikkapa fysioterapeutin tai erikoisvastaanottojen palveluita, hän voi itse maksaen ostaa palvelun yksityiseltä palveluntuottajaltaan tai hänet ohjataan yksityiseltä takaisin oman terveysasemansa piiriin saamaan kyseisiä palveluita. Kaupungin terveysasemat varmistavat koko kokeilun ajan, että tarvittavat palvelut ovat asukkaiden saatavilla. Seurantaa tehdään kokeilun aikana toki myös siitä, ovatko asiakkaat valmiita ostamaan lisäpalveluita.

Valinnanvapausoikeus ei koske asiakkaita, jotka ovat säännöllisen palveluasumisen piirissä. Heidän palvelut järjestetään muutoin kunnan puolesta. Valinnanvapauden piiriin ei myöskään kuulu neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Kokeilulla tuotetaan tietoa valinnanvapaudesta

Valtakunnallisilla kokeiluilla tuotetaan sote-uudistusta varten jo etupainotteisesti tietoa siitä, miten asiakkaat ohjautuvat eri palveluntuottajien piiriin, jos heillä on vapaus valita oma palveluntuottajansa.

Samalla saadaan tietoa palveluiden laadusta ja niistä kilpailutekijöistä, jotka asiakkaan valintaan vaikuttavat. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että asiakkaiden kokemaan laatuun vaikuttavat mm. palveluiden saavutettavuus ja hoitoon pääsy.

Lisätietoja

Kokeilun valtakunnalliset sivut (sosiaali- ja terveysministeriö)*

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin osalta: valinnanvapauskokeilun projektipäällikkö Riitta Pylvänen, p. 050 590 1525, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jkl.fi