Palveluntuottajaksi valinnanvapauskokeiluun

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeiluun on jatkuva haku. Kokeiluun mukaan hakeutuvien palveluntuottajien on täytettävä hakemuslomake sekä hyväksyttävä kokeilun sääntökirja. Linkki kokeilun sääntökirjaan

Hakemuksen käsittely ja sen jälkeen järjestelmien käyttöönotto (mm. yhteydet potilastietojärjestelmään) kestää noin kolme viikkoa.

Jätä hakemus sähköisesti

Hakeudu palveluntuottajaksi: linkki palveluun*

  • Valitse listalta Jyväskylän kaupungin perusturvan toimiala, jonka alta löytyy valinnanvapauskokeilun avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen palvelupaketti.
  • Palveluntuottajien tulee rekisteröityä ennen hakemuksen täyttämistä portaaliin, mikäli tunnuksia ei jo aiemmin ole luotu.
  • Rekisteröityminen tehdään kerran. Sen jälkeen yrityksen rekisteröinyt henkilö pääsee kirjautumaan luomillaan tunnuksilla palveluun ja lisäämään profiiliin lisää käyttäjätunnuksia.
  • Palveluntuottajille ohjeet portaalin käyttöön*

Yrittäjäyhteistyö

Erityisteema Jyväskylässä alkaneessa kokeilussa on yritys- ja järjestöyhteistyö, jossa osapuolten kesken kehitetään mm. valinnanvapauden piiriin kuuluvaa palvelutuotetta, tuetaan pienten yritysten verkottumista sekä syvennetään järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistäjinä.

Tuottajille on järjestetty useita keskustelu- ja infotilaisuuksia kokeilusta ja siihen hakeutumisesta. Lisätietoa tuottajien tilaisuuksista

Palveluntuottajille maksetaan kiinteää kapitaatioperusteista korvausta siltä ajalta, jonka asiakkaan valinta on voimassa (eli siltä ajalta, jonka hän on listautuneena yksityisen palveluntuottajan asiakkaaksi).