Valinnanvapauskokeilun raportit ja kyselyt

Sitra: Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Jyväskylän kaupungin alueella

Tutkimus toteutettiin Jyväskylän kaupungin Huhtasuon, Kuokkalan ja keskustan alueella puhelinhaastatteluilla 27.3.–2.4.2017. Linkki kyselyn tuloksiin (pdf)

Jyväskylän hankkeen omat asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 11/2018 (pdf)

Syksyn 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen)

Vuonna 2017 kysely toteutettiin sähköisesti Palse.fi-verkkopalvelun kautta kaikille marraskuun 2017 loppuun mennessä valinnan tehneille asiakkaille. Linkki asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin (pdf)

STM:n tilaamat väliraportit

Owal Group Oy ja KPMG Oy tekevät sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valinnanvapauskokeilujen ulkoista arviointia. Valinnanvapauskokeilujen ulkoinen arviointi pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valmistelemaan arviointikehikkoon.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä johtamista ja päätöksentekoa palvelevaa tietoa valinnanvapauskokeilujen tuloksista, vaikutuksista ja opeista. Tarkoituksena on tukea erityisesti valinnanvapauskokeilujen toteutusta tuottamalla kokeilualueita, kuten Jyväskylää, hyödyttävää jatkuvaa tietoa ja analyysejä.

Valinnanvapauskokeilun arvioinnin väliraportti Q2 (2019) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arvioinnin väliraportti Q4 (2018) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arvioinnin väliraportti Q3 (2018) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arvioinnin väliraportti Q2 (2018) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arviointi, 2. väliraportti 8.1.2018 (valtakunnallinen) (pdf)

Valinnanvapauskokeilun arviointi, vuoden 2018 ensimmäinen neljännesvuosiraportti (valtakunnallinen) (pdf)

Loppuraportti 2018

Jyväskylän valinnanvapauskokeilun loppuraportti, (pdf) julkaistu joulukuussa 2018.

Raportin liitteitä:

Asiakkaan sähköiset palvelut (Palse.fi) (pdf)

Kartta sote-keskusten sijainnista (pdf)

Kooste kokemusasiantuntijan havainnoinneista (pdf)

Palveluohjausvalmennuksen kuvaus (pdf)

Sidosryhmäyhteistyön viitekehys (pdf)

Sosiaaliohjauksen kuvaus (pdf)

Valinnanvapausanalyysit (pdf)

Valinnanvapauskokeilun sääntökirja vuodelle 2019 (pdf)

Valinnanvapauskokeilun aikana tehty opinnäytetyö ja tutkimus

Opinnäytetyö: Terveydenhuollon henkilöstön käsitykset valinnanvapauskokeilun sosiaaliohjauksesta. Mari Nieminen.

Terveydenhuollon henkilöstön käsitykset valinnanvapauskokeilun sosiaaliohjauksesta (pdf)

Tutkimus: Tutkimus: Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (VArvo).

Jokinen, Esa; Rintamäki, Timo; Saloranta, Anna; Joensuu, Johanna; Rannisto, Pasi-Heikki.

Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (pdf)