Koronavirusrokotukset Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten väestölle

Lisätietoa rokotteista

Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta Koronavirusrokotteet

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen (THL) sivulta Rokotteet ja koronavirus

THL: Vaccines and coronavirus

THL: Koronarokotteesta selkokielellä 

Koronavirusrokote antaa suojan koronavirustautia ja sen vakavia tautimuotoja vastaan. Koronavirusrokotteella ehkäistään myös koronasta aiheutuvia kuolemia. Riittävän kattavilla rokotuksilla voidaan estää viruksen leviäminen väestön keskuudessa.  

Suomessa tavoitellaan mahdollisimman laajaa rokotuskattavuutta. Siksi koronavirusrokotetta tarjotaan maksutta koko väestölle. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.  

Rokotukset toteutetaan määrätyssä järjestyksessä – aikoja rokotuksiin ei voi vielä varata

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveyspalvelujen järjestämiin rokotuksiin saavutaan ajanvarauksella. Alustavan arvion mukaan riskiryhmiä päästään rokottamaan helmi-maaliskuun aikana ja rokotukset jatkuvat koko kevään ja kesän ajan. Rokotusaikoja ei voi vielä varata. Ajanvarauksen aukeamisesta tiedotetaan erikseen, kun tiedetään, millä aikataululla rokotteita Jyväskylään, Hankasalmelle ja Uuraisille saadaan.  

Rokotuksissa edetään terveydenhuollon määräämässä järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka hoitaa COVID-19-potilaita tai työskentelee hoitokodeissa. Näin varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluissa riittää henkilöstöä hoitamaan asukkaita, mikäli tautitilanne alueella pahenee.  

Väestöstä ensimmäisenä rokotetaan riskiryhmät

Väestön rokottaminen toteutetaan vaiheittain ja ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan riskiryhmät. Arvio on, että riskiryhmien rokottaminen voidaan aloittaa helmi-maaliskuun aikana.

Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Sen vuoksi rokottaminen aloitetaan ikääntyneistä sekä henkilöistä, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia perussairauksia. Järjestys on seuraava: 

  • yli 80-vuotiaat* 
  • 75–79-vuotiaat * 
  • 70–74-vuotiaat*  
  • alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus** 
  • alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistava sairaus*** 

*mukaan lukien samassa taloudessa asuvat omaishoitajat

**Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia ovat esimerkiksi krooninen vaikea munuaissairaus, vaikea immunosuppressiivinen tila (elinsiirto, akuutti syöpähoito) ja vaikea krooninen keuhkosairaus.

*** Vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti ja kirroottinen maksasairaus.

Muun väestön rokottaminen ja lasten rokotukset

Riskiryhmien rokottamisen jälkeen aloitetaan muun väestön rokottaminen. Rokotusten aikataulu määritellään tarkemmin, kun rokotteita aletaan Suomeen saamaan enemmän.

Lasten rokotuksista päätetään myöhemmin, kun asiasta saadaan maailmanlaajuisesti riittävästi tietoa.

Vielä ei vielä tiedetä varmasti, estävätkö koronarokotteet viruksen tarttumista ihmisestä toiseen. Tästä saadaan jatkuvasti tietoa tutkimustiedon karttuessa koko maailmanlaajuisesti.

Rokotteen turvallisuus

Rokotteiden turvallisuus on Suomessa varmistettu tekemällä laajaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Euroopan lääkeviraston kanssa. Kaikilla Suomessa käytettävillä rokotteilla täytyy olla myyntilupa Euroopan unionin alueella. Myyntiluvan saaminen edellyttää laajoja tutkimuksia rokotteen hyödyistä ja turvallisuudesta. 

Tällä hetkellä rokoteluvan on saanut BioNTechin ja Pfizerin kehittämä mRNA-koronarokote, jolla rokotukset on Suomessa aloitettu joulukuussa 2020. Muiden rokotteiden käyttöönotto aloitetaan sitä mukaa, kun niille myönnetään myyntilupa Euroopan unionin alueella. 

Koronavirusrokotteet on kehitetty nopeasti, sillä kehittämistyöhön on käytetty valtavasti resursseja. Vaikka vauhti on ollut nopea, maailmanlaajuisesti määritellyistä arviointikriteereistä ei ole joustettu prosessin nopeuttamiseksi vaan rokotteet on arvioitu samoilla laatu-, turvallisuus- ja tehokriteereillä kuin muutkin lääkevalmisteet.

Koronarokotteella, kuten kaikilla muillakin rokotteilla, voi olla haittavaikutuksia. Useimmat rokotteiden haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten punoitusta pistokohdassa, turvotusta ja kuumotusta. Joskus harvemmin rokottamista seuraa myös lyhytaikainen kuume sekä jäsen- ja päänsärkyä, joka on hoidettavissa kuume- ja tulehduskipulääkkeillä. Odotettavissa olevat oireet, kuten paikallisreaktiot, ovat tavallisempia toisen rokoteannoksen jälkeen.

Paikallis- ja yleisoireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokottamisesta. Ne menevät ohi muutamissa tunneissa tai vuorokausissa. Niitä voi hoitaa kuume- ja kipulääkkeellä, kuten ibuprofeenilla, naprokseenilla tai parasetamolilla. Paikallis- ja yleisoireet eivät estä jatkorokotuksia.

Harvinaisissa tapauksissa rokotteet voivat aiheuttaa myös vakavia allergisia reaktioita. Maailmanlaajuisesti koronarokotteiden on raportoitu aiheuttaneen muutamia tällaisia reaktioita.  

Lääkevalvontaviranomaiset seuraavat koronavirusrokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia aivan kuten kaikkien muidenkin uusien lääkkeiden kohdalla. Koronavirusrokotusten turvallisuutta seuraavat aktiivisesti monet kansalliset viranomaiset. Suomessa viranomaiset tekevät seurantaa muun muassa yhdistelemällä eri rekistereistä saatavaa tietoa.  

Rokotteiden turvallisuudesta voi lukea lisää THL:n sivuilta Rokotteet ja koronavirus 

Pitääkö koronarokotteen saaneen edelleen huolehtia turvaväleistä ja pitää maskia? 

Rokotuksen jälkeen on edelleen tärkeää pitää turvaväliä, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta, käyttää maskia, kun etäisyyden pitäminen ei ole mahdollista, hakeutua oireiden ilmaantuessa testiin sekä noudattaa myös muita ohjeita koronaviruksen torjumiseksi. Rokotusten jälkeen kestää vielä useita kuukausia, ennen kuin koko Suomen tasoinen suoja tautia vastaan on saavutettu ja epidemia on torjuttu. 

Huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta sekä yskimällä ja niistämällä oikein jokainen auttaa torjumaan koronan lisäksi myös muita tarttuvia tauteja. Siksi niistä huolehtiminen on tärkeää aina. 

Lisätietoa rokotteista

Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta Koronavirusrokotteet

Terveyden ja Hyvinvoinninlaitoksen (THL) sivulta Rokotteet ja koronavirus

THL: Vaccines and coronavirus

THL: Koronarokotteesta selkokielellä