Hyppää pääsisältöön
Kuva
Verenpainemittaus. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö

Hoitotakuu lyhyesti

Terveysasemalle on saatava arkisin aukioloaikana puhelinyhteys välittömästi tai sinne on voitava mennä käymään. Potilaan hoidon tarve voidaan arvioida usein jo puhelimessa, ja sen voi tehdä myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö kuin lääkäri. Jos hoidontarpeen arviointi vaatii terveysasemalla käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Terveysasemalla hoito aloitetaan tavallisesti jo ensimmäisellä käyntikerralla. Jos näin ei voida tehdä, hoitoon on päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Jos terveysasemalla annetaan erikoissairaanhoitoa, myös siihen on päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa.

Erikoissairaanhoidossa kiireettömän hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa. Tarpeelliseksi todettu hoito tulee aloittaa kuuden kuukauden ja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa kolmen kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Terveyskeskusvastaanotto

Välittömän puhelinyhteyden saamisessa on ajoittain ongelmia, mutta yhteydensaantia helpotetaan Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten terveysasemilla takaisinsoittopalvelulla. Yhteydensaanti toteutuu tarvittaessa myös hakeutumalla terveysasemalle.

Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi terveydenhuollon ammattihenkilöllä toteutuu kolmessa arkipäivässä. Arviointi tehdään lähinnä puhelinpalveluna. Kiireettömään hoitoon pääsy voidaan turvata kolmen kuukauden kuluessa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutuu sairauden edellyttämällä tavalla.

Terveysasemien kiireettömän hoidon jonotilanne

Kuntoutuksessa ja erikoisvastaanotoilla tutkimuksiin ja hoitoonpääsy toteutuu hoitotakuulainsäädännön mukaisesti.

Suun terveydenhuolto

Välitön puhelinyhteyden saanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti ensimmäisen puhelinkontaktin yhteydessä. Tarvittaessa vastaanotolla tehtävä hoidon tarpeen arviointi toteutuu kolmen päivän kuluessa. Kiireellinen potilaan tutkimus ja hoito toteutuu sairauden edellyttämällä tavalla.

Suun terveydenhuollon kiireettömän hoidon jonotilanne

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutuminen

Hoitotakuun toteutuminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (ksshp.fi)

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa Jyväskylän sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Tietoja palveluista sekä asiointikanavista löytyy tammikuusta alkaen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta hyvaks.fi.

Tiedot täydentyvät alkuvuoden mittaan.

Tiedot palveluista ja toimipisteistä löytyvät edelleen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta niin pitkään kuin on tarpeen.

Asiasanat:  
terveyspalvelut