Mies ja isyys

Isäksi tulo konkretisoituu vauvan synnyttyä. Vanhemmuus on vastuuta ja halua sitoutua lapsen kasvattamiseen. Äiti ei voi korvata isää, eikä päinvastoin. Raskaus ja imetys sitouttaa äitiä eri tavalla lapseen, mutta isäksi kasvaa parhaiten osallistumalla vauvanhoitoon.

Isän ja vauvan tutustuminen alkaa synnytyssairaalassa. Kumpikin vanhempi sitoutuu vanhemmuuteen yhtä voimakkaasti. Varhainen vuorovaikutus isän ja vauvan välillä syntyy jokapäiväisissä hoiva- ja hoitotilanteissa. Kumpikin on valmis ja kykenevä kaikkiin kodin ja lasten hoidossa eteen tuleviin töihin. Isä on lapselle sekä hoivan että hellyyden antaja ja yhdessä sovittujen rajojen pitäjä.

Hoivaava isä kykenee pistämään omat tarpeensa syrjään ja olemaan lapsen saatavilla. Moni isä leikkii ja touhuaa lapsen kanssa aktiivisesti, mutta aktiivisen vuorovaikutuksen lisäksi lapsi kaipaa myös passiivisempaa yhdessäoloa, saatavilla oloa. Saatavilla olo tarkoittaa, että lasta mennään auttamaan ja lohduttamaan, kun tämä ilmaisee tarpeensa. Vauva hyötyy siitä, että hänellä on kaksi läheistä vanhempaa. Varhainen kiintyminen on tärkeää, jotta lapsi tuntuu omalta ja tärkeältä.

Jaetusta vanhemmuudesta on monenlaista hyötyä. Vauva saa siitä sekä turvaa että tukea kehitykselleen.Myös parisuhde voi usein paremmin, kun lapsenhoito on molempien vanhempien vastuulla.