Äidin jaksaminen

Synnytyksen jälkeinen aika on naiselle fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti stressaavaa aikaa. Lapsen hoitaminen, raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen ja kotityöt saattavat hetkittäin tuntua ylitsepääsemättömän raskailta.

Myös hormonitilanteen muutos vaikuttaa mielialaan ja saattaa herättää suuttumuksen tunteita uutta tilannetta, puolisoa ja lasta kohtaan. Usein äitien on vaikea hyväksyä näitä negatiivisia tunteita itsessään varsinkin jos ne kohdistuvat vauvaan.

Tunteet ovat kuitenkin omia ja hyväksyttäviä. On täysin normaalia, että vanhemmat eivät koe itseään ihannekuvan mukaiseksi, rakkautta täynnä olevaksi malliäidiksi ja -isäksi. Myyttien mukaan tämän kuuluisi olla elämän onnellisinta aikaa, joten vanhemmat saattavat kokea syyllisyyttä, jos siltä ei tunnukaan.

Mielialan lasku

Jos mieliala on päivästä toiseen matala tai elämä ilotonta, on hyvä ottaa asia puheeksi läheisten ihmisten kanssa ja kertoa siitä myös neuvolassa. Usein jo asiasta puhuminen auttaa jäsentämään ajatuksia ja tunteita. Lähipiirin ihmisten tuki on korvaamatonta masentuneelle. Toisilta voi saada uudenlaista näkökulmaa asioihin.

Masennusta voidaan hoitaa. Kannattaa kertoa tuntemuksistaan neuvolassa, sillä ulkopuolisen, asiaan perehtyneen ihmisen kanssa keskusteleminen voi riittää hoidoksi. Puhumisen ja avun hakemisen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Monia mielialalääkkeitä voi käyttää myös imetysaikana. Lääkehoidon tarpeen arvioi hoitava lääkäri aina huolellisesti.