Lapsiperheiden etuudet ja päivähoito

Lisää tietoa kunnallisesta päivähoidosta:

Jyväskylässä
Hankasalmella
Uuraisilla

Lisää tietoa yksityisestä päivähoidosta:

Jyväskylässä
Uuraisilla

Lisää Kelan lapsiperheiden etuuksista:

Kela, Kotihoidontuki

Kela, Yksityisen hoidon tuki

Kela, Osittainen hoitoraha

Kela, Pikaopas perhe-etuuksiin

Kysymys lapsen päivähoidosta tulee eteen jossakin vaiheessa joka perheessä. Kolme ensimmäistä vuotta ovat lapsen persoonallisuuden kehityksen kivijalka. Monet vanhemmat haluavat hoitaa lastaan nuo vuodet mahdollisimman paljon itse. Osalle vanhemmista paluu työelämään on henkisesti tai taloudellisesti tärkeää, ja silloin kannattaa miettiä omalle lapselle soveltuvin päivähoitomuoto. Osa-aikatyötäkin voi harkita jos se on mahdollista. Kela tukee lasten hoidosta syntyviä kustannuksia kotihoidontuella, osittaisella hoitorahalla ja yksityisen hoidon tuella.

Lapsen päivähoidon järjestämiseksi on useampia vaihtoehtoja; kunnallinen päivähoito joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, yksityinen päivähoito yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäiväkodissa tai perhe voi palkata lapselle hoitajan, joka hoitaa lasta joko perheen tai hoitajan omassa kodissa.

Hoitovapaa ja kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan vanhemmalle

Lapsen vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lastaan palkattomalle hoitovapaalle työsuhteen katkeamatta. Hoitovapaalla voi olla, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lapsella voi olla myös joku muu hoitaja esim. mummo tai palkattu hoitaja. Ehtona kotihoidon tuen saamiselle on, ettei lapselle ole varattu kunnallista hoitopaikkaa. Kotihoidon tukea ja kuntalisää haetaan Kelan toimistosta.

Yksityisen hoidon tuki

Lapsen yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Osittainen hoitoraha osa-aikatyötä tekevälle

Vanhempainvapaan jälkeen voi jäädä osittaiselle hoitovapaalle, jolloin tehdään lyhennettyä työpäivää tai työviikkoa. Enintään 30 tuntista työviikkoa tekevä voi tällöin saada Kelalta osittaista hoitorahaa.

Lisää tietoa kunnallisesta päivähoidosta:

Jyväskylässä
Hankasalmella
Uuraisilla

Lisää tietoa yksityisestä päivähoidosta:

Jyväskylässä
Uuraisilla

Lisää Kelan lapsiperheiden etuuksista:

Kela, Kotihoidontuki

Kela, Yksityisen hoidon tuki

Kela, Osittainen hoitoraha

Kela, Pikaopas perhe-etuuksiin