Vauvan liittäminen väestörekisteriin

Lapsen nimeäminen

Nimilain mukaan jokaisella tulee olla suku- ja etunimi. Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi, tulee se lapsenkin sukunimeksi. Jos vanhemmilla on eri sukunimet, voi lapsi saada kumman sukunimen tahansa. Samojen vanhempien lapsilla on kuitenkin oltava keskenään sama sukunimi.

Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, ei lapselle voida antaa isän sukunimeä ilman isyyden vahvistamista. Isyyden tunnustamisen vastaanottaminen tapahtuu yleensä neuvolassa ja se vahvistetaan maistraatissa 30 päivää syntymän jälkeen. Lapselle voidaan merkitä isyytensä tunnustaneen isän sukunimi vasta, kun isyys on vahvistettu lapsen syntymän jälkeen.

Kastaminen

Lapsen kastaminen jonkin kirkkokunnan jäseneksi edellyttää, että ainakin toinen vanhemmista on kyseisen kirkkokunnan jäsen. Lapsen uskontokunta määräytyy pääsääntöisesti äidin uskontokunnan mukaan. Jos vain isä kuuluu kirkkoon, tarvitaan kastetta varten vanhempien kirjallinen sopimus siitä, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden isäänsä.

 

Synnytyssairaala ilmoittaa lapsen syntymästä rekisteriviranomaisille viimeistään synnytystä seuraavana päivänä. Sairaalasta lähetetään tiedot lapsen syntymästä suoraan väestötietojärjestelmään.

Lapsi saa henkilötunnuksen, kun syntymätiedot rekisteröidään. Samalla lapsen tietoihin merkitään tiedot kummastakin vanhemmasta, jos vanhemmat ovat avioliitossa keskenään lapsen syntyessä. Muussa tapauksessa lapsen tietoihin merkitään vain äidin tiedot. Jos äidin tietoja ei ole rekisteröity Suomessa väestötietojärjestelmään tai äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa, synnytyssairaalasta lähetetään tiedot lapsen syntymäpaikkakunnan maistraattiin.

Isän tiedot rekisteröidään, kun isyys on vahvistettu.

Samalla kun syntymätiedot rekisteröidään, lapsen kotikunnaksi ja asuinpaikan osoitteeksi merkitään äidin vastaavat tiedot.

Jos äiti kuuluu evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, paikallisena rekisteriviranomaisena toimii tämä seurakunta, muussa tapauksessa äidin kotikunnan maistraatti. Rekisteröinti on hoidettava kahden kuukauden sisällä lapsen syntymästä.

 

Lapsen nimeäminen

Nimilain mukaan jokaisella tulee olla suku- ja etunimi. Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi, tulee se lapsenkin sukunimeksi. Jos vanhemmilla on eri sukunimet, voi lapsi saada kumman sukunimen tahansa. Samojen vanhempien lapsilla on kuitenkin oltava keskenään sama sukunimi.

Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, ei lapselle voida antaa isän sukunimeä ilman isyyden vahvistamista. Isyyden tunnustamisen vastaanottaminen tapahtuu yleensä neuvolassa ja se vahvistetaan maistraatissa 30 päivää syntymän jälkeen. Lapselle voidaan merkitä isyytensä tunnustaneen isän sukunimi vasta, kun isyys on vahvistettu lapsen syntymän jälkeen.

Kastaminen

Lapsen kastaminen jonkin kirkkokunnan jäseneksi edellyttää, että ainakin toinen vanhemmista on kyseisen kirkkokunnan jäsen. Lapsen uskontokunta määräytyy pääsääntöisesti äidin uskontokunnan mukaan. Jos vain isä kuuluu kirkkoon, tarvitaan kastetta varten vanhempien kirjallinen sopimus siitä, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden isäänsä.