Lasten uni

Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen kasvua ja kehitystä. Vauvan uni on laadultaan erilaista kuin aikuisten. Vauvan uni kehittyy ensimmäisten vuosien aikana aikuisten unta muistuttavaksi. Vauvan temperamentilla on vaikutusta lapsen uni- ja nukahtamistottumusten kehittymiseen. Unen tarve vaihtelee yksilöllisesti sekä lapsen ikäkausirn mukaan. Puolivuotiaana vauvan kehitys etenee nopeasti ja vauva oppii paljon uusia taitoja. Nopean kehityksen vaiheissa vauva saatta heräillä öisin enemmän.

Lapsen ensimmäinen vuosi on vanhemmille useimmiten vähien unien aikaa. Unenpuutteeseen auttaa vain nukkuminen. Harrastusten ja kotitöiden vähentäminen antavat aikaa nukkumiselle. Samoin lapsen päiväunien aikana voi nukkua, jos siihen on mahdollisuus. Tarvittaessa neuvolasta, sukulaisilta tai ystäviltä voi pyytää apua, jos yöheräilyjä on paljon.Yöheräilyt ovat tavallisia vielä kahden vuoden iässä. Puolet kaksivuotiaista lapsista herää ainakin kerran yössä, osa lapsista kolme kertaa tai useammin.

Hyvän unen edellytyksiä

Lapsen temperamentilla on vaikutusta lapsen uni- ja nukahtamistottumusten kehittymiseen. Hyvän unen perustana on selkeä ero päivän ja yön välillä. Aamulla noustaan ylös, syödään ja jutustellaan, illalla hiljennetään tahtia ja vähennetään virikkeitä. Koko perheen elämän rauhoittuminen iltaa kohti antaa pohjaa eri-ikäisten lasten sekä myös aikuisten hyville yöunille.

2-3-vuoden ikäiset lapset lopettelevat itse yleensä päiväunia, jos heitä ei siihen tueta esimerkiksi yöunia vähentämällä. Jos lapsi on virkeä ja hyvinvoiva, ei päiväunille tarvitse pakottaa, mutta silloinkin on hyvä rytmittää päivää rauhallisemmalla hetkellä lounaan jälkeen. Päiväkodin hetkisessä ympäristössä päivälepo on hyvä tapa, vaikka lapsi kotona pärjäisi jo ilman.