Lasten tapaturmien ehkäisy

Vauvan turvallisuuden edellytyksenä on vauvan hyvä perushoito.Vauva tarvitsee riittävästi valvontaa. Lastenhoitotarvikkeiden sekä lelujen tulee olla turvallisia. Putoamisen ehkäisy on yksi tärkeimmistä asioista pienten vauvojen tapaturmien ehkäisyssä.
Kun vauva alkaa liikkua lattialla, pitää kodin turvallisuutta tarkastella vauvan näkökulmasta. Pesuaineet on siirrettävä yläkaappeihin ja pistorasioiden olisi hyvä olla turvapistorasioita tai niihin pitää hankkia suojat.

Toisella ikävuodella lapsi harjoittelee kävelyä, juoksemista ja kiipeilyä. Hänen elinpiirinsä kotona laajenee. Lapsi ei vielä ymmärrä vaaraa, joten valvonta on tärkeää. Uhmaikäinen lapsi myös kokeilee vanhempien asettamia rajoja.

Lapsen iän myötä taidot karttuvat. Lapsi on puuhakas liikkuu paljon ja on välillä uhkarohkeakin. Lapsi harjoittelee tasapainoa vaativia taitoja, kuten pyöräilyä. 3-4 -vuotias lapsi haluaa toimia itsenäisesti, mutta toimii usein hetken mielijohteesta ja voi unohtaa rajat leikin lomassa ja kavereiden seurassa.

Lapsi oppii matkimalla. Vanhempien käyttäytyminen ja esimerkki ovat lapselle mallina myös turvallisuusasioissa.
Lasta pitää ohjata turvallisiin leikkeihin ja turvallisille leikkipaikoille. Lasta suojataan uhkarohkeudelta ja onnettomuuksilta, mutta ei kielletä tarpeettomasti leikkejä ja liikkumista.

Liikenneturvallisuutta opetellaan pienestä pitäen. Näin ehkäistään liikennetapaturmia. Lapselle autossa käytetään selkä menosuntaan asennettua turvaistuinta tai vauva-aikana turvakaukaloa. Pienelle lapselle on tärkeä opettaa leikkipaikan ja liikenteen ero. Iän myötä lapsen liikkuminen lisääntyy. Hänelle pitää opettaa turvallisia toimintatapoja liikenteessä. Harjoittelu tapahtuu yhdessä vanhempien kanssa. Lapsen turvallisuudesta on aina huolehdittava.
Vanhemmat ja myös muut aikuiset ovat lapselle mallina liikenteessä.