Lasten liikunta

Lapset liikkuvat eri tavoin. Lapsen temperamentti ja vauhti näkyvät hänen tavassaan toimia. Jokainen lapsi on hyvä liikkuja omine luontaisine ominaisuuksineen juuri sellaisena kuin hän on. Lapsi saa liikuntaa leikin lomassa, arjesta löytyy mahdollisuuksia jokapäiväiseen liikkumiseen.

Riittävä fyysinen aktiivisuus on edellytys lasten normaalille kasvulle ja kehitykselle. Liikunta vahvistaa sydäntä ja luustosta tulee kestävämpi. Liikunnan avulla lihaskunto paranee sekä notkeus ja ketteryys lisääntyvät. Liikunta kuluttaa energiaa ja liikunnan avulla lapsi saa onnistumisen kokemuksia sekä tukea terveen itsetunnon kehittymiseen.

Liikkuminen ja lepo ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Liikunnan vastapainoksi on hyvä toisinaan viettää aikaa vain oleilemalla ja löhöilemällä.

Liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään tulee sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa, joka koostuu kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Perhe on tärkeä roolimalli. Kotoa saadun mallin perusteella lapset voivat oppia, että liikkuminen kuuluu arjen rutiineihin. Leikit kotipihalla, perheen arkiset askareet ja yhteiset liikuntahetket täyttävät liikuntasuosituksen päivittäisen vähimmäismäärän helposti. Liikunnallisen tekemisen ei tarvitse aina olla suunniteltua tai tavoitteellista.