Lastenneuvola

Palvelut poikkeusolojen aikana

Neuvolapalveluja pystytään toistaiseksi tarjoamaan rajoitetusti.  Raskauksien seuranta ja jälkitarkastukset turvataan tarjoamalla äitiyshuollon normaalit terveydenhoitajakontaktit ja lääkärin tekemät keskiraskauden tarkastukset. Myös synnytysten jälkitarkastukset hoidetaan. Lastenneuvolassa tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät terveystarkastukset alle 1-vuotiaille, uusia ajanvarauksia leikki-ikäisille annetaan vain erityisen tarpeen mukaisesti. Myös jo varattuja yli 1-vuotiaiden terveydenhoitajan tekemiä tarkastuksia voidaan joutua perumaan.

  • Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu toimii normaalisti ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 p. 014 266 0141.
  • Sähköisiä ajanvarauksia neuvolakäynneille ei voi tälle hetkellä tehdä.
  • Hankasalmen ja Uuraisten neuvoloiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan.
  • Neuvolakäynnille ei voi tulla edes pienissä flunssan oireissa.
  • Äitiysneuvolassa voi asioida vain odottavat äidit. Puolisot voivat tulla mukaan laajoihin terveystarkastuksiin sekä niille käynneille, joilla käsitellään isyyden-/äitiyden ennakolliseen tunnustukseen liittyviä asioita.
  • Lastenneuvolassa lapsen kanssa käynnille voi tulla yksi huoltaja lukuun ottamatta laajaa terveystarkastusta, jolle voi tulla molemmat huoltajat. Sisaruksia ei voi ottaa mukaan neuvolakäynnille.
  • Perhevalmennukset on peruttu toistaiseksi.

Neuvolahaku

Neuvolahaun avulla selvität oman alueesi terveydenhoitajan.  

Neuvolahaku

Äitiys- ja lastenneuvoloiden yhteystiedot

Neuvolan ajanvaraus

Voit varata ajan lastenneuvolaan neuvolan puhelinpalvelun kautta. Puhelinpalveluun voit jättää soittopyynnön. Soittopyyntöön vastataan mahdollisimman nopeasti, viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa. Puhelimitse voit varata vastaanottoaikoja, kysyä laboratoriovastauksia ja saada muun muassa yleistä terveysneuvontaa. Jos haluat jutella oman terveydenhoitajan kanssa, voit varata soittoajan ja terveydenhoitaja soittaa sinulle. Peruutusnumerossa voit vain peruuttaa samalle päivälle varattuja aikoja. Puhelinpalvelukeskuksessa puhelimeen vastaavat neuvoloiden terveydenhoitajat.

Puhelinpalvelu on avoinna ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 p..

Lastenlääkäri-chat

KSSHP:n lastenlääkäri-chat palvelee vanhempia vuorokauden ympäri.

Lastenneuvolatoimintaa ovat vastaanottokäynnit ja puhelinneuvonta sekä tarvittaessa kotikäynnit.

Lastenneuvolassa edistetään alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä seurataan ja lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet. Vanhempien voimavaroja vahvistetaan lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

Neuvolan tehtävänä on havaita lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista järjestämällä tarkoituksenmukaista tukea ja apua. Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja perheille tarjotaan lisäkäyntejä neuvolassa tai heidät ohjataan muihin tarkoituksenmukaisiin palveluihin. Varhaisen tuen perheohjaajat toimivat tarvittaessa perheiden tukena yhteistyössä neuvolan kanssa.

Äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon tarpeen arvioi oman alueen sairaanhoitaja, joka antaa hoito-ohjeita ja tarvittaessa ajan lääkärille.