Raskaudenkeskeytys

Raskaudenkeskeytys raskausviikot alle 12 viikkoa

Kun raskausviikkoja on alle 12, toimenpide tehdään joko lääkkeellisenä keskeytyksenä tai kirurgisesti naistentautien poliklinikalla.

Lääkkeellinen keskeytys aloitetaan ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä ja jatketaan toisella käynnillä kahden vuorokauden kuluttua. Potilasta seurataan joko poliklinikalla tai naistentautien osastolla muutaman tunnin verran. Raskaus keskeytyy noin 4-6 tunnin kuluessa lääkkeen otosta. Kipulääke on usein tarpeen.

Keski-Suomen keskussairaalassa osa potilaista voi tehdä lääkkeellisen keskeytyksen myös ns. kotikeskeytyksenä, jos hän täyttää tietyt ehdot ja raskausviikkoja on alle 9. Kotikeskeytykseen menevä potilas käy vain kerran poliklinikalla, jossa tehdään gynekologinen tutkimus ja aloitetaan lääkitys. Samalla käynnillä annetaan ohjaus ja lääkkeet mukaan toimenpiteen viemiseksi päätökseen kotona. Potilaalla on oltava kotona aikuinen tukihenkilö.

Kirurginen keskeytys hoidetaan aina sairaalassa. Poliklinikkakäynnillä tehtyjen tutkimusten jälkeen aloitetaan lääkitys ja annetaan aika saman päivän iltapäivälle päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Ennen sitä on oltava ravinnotta. Toimenpide tehdään nukutuksessa. Sen jälkeen potilaan vointia seurataan muutama tunti. Kotimatkaa varten annetaan taksilappu, sillä lääkityksen vuoksi ei voi ajaa autoa.

Keskeytyspäätökseen riittää yhden lääkärin allekirjoitus, jos raskaus on alle 12 viikkoa ja hakija on joko alle 17 v. tai yli 40 v. tai synnyttänyt vähintään neljä lasta. Muussa tapauksessa tarvitaan sosiaalisin tai lääketieteellisin syin perusteltu kahden lääkärin hyväksyntä.

Raskaudenkeskeytys raskausviikot yli 12 viikkoa

Jos raskausviikkoja on yli 12, keskeytys käynnistetään lääkkeellisesti sairaalassa. Keskeyttäminen voidaan toteuttaa vain Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Myöhäisen raskauden keskeytyksen perusteluina tulee olla painavat sosiaaliset tai lääketieteelliset syyt. Sikiöllä luotettavasti todettu vaikea sairaus mahdollistaa keskeytyksen aina 24 raskausviikkoon asti. Kaikista keskeytyksistä yli 12 viikon raskauksia on noin 7 % ja sikiövaurion perusteella tehtäviä vain 2-3 % eli pääosa keskeytyksistä tehdään varhaisilla viikoilla.

Raskaudenkeskeytys on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kuitenkin ennen 12. raskausviikon päättymistä. Erityistapauksissa ja erityisluvalla raskaus on mahdollista keskeyttää tätä myöhemmin.

Päätöksen raskaudenkeskeytyksestä tekee nainen itse.

Raskaudenkeskeytyksen hoitomuodon valintaan vaikuttaa raskauden kesto, asiakkaan muut mahdolliset sairaudet ja vallitsevat hoitokäytännöt sairaalassa. Aika varataan ensin perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitajalle ja sen jälkeen oman terveysaseman lääkärille.

Terveydenhoitajan vastaanotolla 
- käydään raskaudenkeskeytykseen ja jatkoehkäisyyn liittyviä asioita
- tehdään lähetteet laboratorioon
- annetaan ohjeet ajan varaamiseksi Keski-Suomen keskussairaalan naistentautien poliklinikalle
- sovitaan keskeytyksen jälkitarkastusaika

  Terveysaseman lääkärin vastaanotolla
- arvioidaan raskauden kesto ja keskustellaan toimenpiteestä
- sovitaanjatkoehkäisystä
- tehdään  lähete raskaudenkeskeytykseen Keski- Suomen keskussairaalaan ja
 lähete annetaan asiakkaan vietäväksi poliklinikalle

Naistentautien poliklinikalla
- asiakas tuo mukanaan raskaudenkeskeytys lähetteen
- lääkäri varmistaa tutkimuksin raskauden keston
- annetaan ohjeet raskaudenkeskeytyksestä ja sovitaan toimenpiteestä

Jälkitarkastus ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolassa
Raskauden keskeytyminen varmistetaan noin viiden viikon kuluttua tehtävällä virtsakokeella.
Jälkitarkastuksesta vastaa terveydenhoitaja perhesuunnitteluneuvolassa. Vastaanotolla keskustellaan keskeytyksestä toipumisesta sekä asiakkaan ehkäisy- ja terveystilanteesta.

Raskaudenkeskeytys raskausviikot alle 12 viikkoa

Kun raskausviikkoja on alle 12, toimenpide tehdään joko lääkkeellisenä keskeytyksenä tai kirurgisesti naistentautien poliklinikalla.

Lääkkeellinen keskeytys aloitetaan ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä ja jatketaan toisella käynnillä kahden vuorokauden kuluttua. Potilasta seurataan joko poliklinikalla tai naistentautien osastolla muutaman tunnin verran. Raskaus keskeytyy noin 4-6 tunnin kuluessa lääkkeen otosta. Kipulääke on usein tarpeen.

Keski-Suomen keskussairaalassa osa potilaista voi tehdä lääkkeellisen keskeytyksen myös ns. kotikeskeytyksenä, jos hän täyttää tietyt ehdot ja raskausviikkoja on alle 9. Kotikeskeytykseen menevä potilas käy vain kerran poliklinikalla, jossa tehdään gynekologinen tutkimus ja aloitetaan lääkitys. Samalla käynnillä annetaan ohjaus ja lääkkeet mukaan toimenpiteen viemiseksi päätökseen kotona. Potilaalla on oltava kotona aikuinen tukihenkilö.

Kirurginen keskeytys hoidetaan aina sairaalassa. Poliklinikkakäynnillä tehtyjen tutkimusten jälkeen aloitetaan lääkitys ja annetaan aika saman päivän iltapäivälle päiväkirurgiseen toimenpiteeseen. Ennen sitä on oltava ravinnotta. Toimenpide tehdään nukutuksessa. Sen jälkeen potilaan vointia seurataan muutama tunti. Kotimatkaa varten annetaan taksilappu, sillä lääkityksen vuoksi ei voi ajaa autoa.

Keskeytyspäätökseen riittää yhden lääkärin allekirjoitus, jos raskaus on alle 12 viikkoa ja hakija on joko alle 17 v. tai yli 40 v. tai synnyttänyt vähintään neljä lasta. Muussa tapauksessa tarvitaan sosiaalisin tai lääketieteellisin syin perusteltu kahden lääkärin hyväksyntä.

Raskaudenkeskeytys raskausviikot yli 12 viikkoa

Jos raskausviikkoja on yli 12, keskeytys käynnistetään lääkkeellisesti sairaalassa. Keskeyttäminen voidaan toteuttaa vain Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla. Myöhäisen raskauden keskeytyksen perusteluina tulee olla painavat sosiaaliset tai lääketieteelliset syyt. Sikiöllä luotettavasti todettu vaikea sairaus mahdollistaa keskeytyksen aina 24 raskausviikkoon asti. Kaikista keskeytyksistä yli 12 viikon raskauksia on noin 7 % ja sikiövaurion perusteella tehtäviä vain 2-3 % eli pääosa keskeytyksistä tehdään varhaisilla viikoilla.