Naisten joukkotarkastukset

Mammogafiatutkimukset eli rintasyöpäseulonnat

Vuonna 2018 asiakkaalle maksuttomaan mammografiatutkimukseen rintasyövän varhaiseksi toteamiseksi kutsutaan vuosina 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 syntyneet naiset. 50–69-vuotiaat naiset saavat kutsun mammografiaseulontaan joka toinen vuosi.

Henkilökohtainen kutsu tulee kotiin hyvissä ajoin ennen tarkastusta. Kutsu on hyvä säilyttää, siinä on aika, paikka ja ohjeet tarkastusmenettelystä.

Tutkimus tehdään Terveystalo Oy:n tiloissa, Väinönkatu 9. Tiedustelut p. 030 633 6545.

Uuraisten ja Jyväskylän mammografiaseulonnat käynnistyvät huhtikuussa. Jyväskyläläisten seulontakuvaukset jatkuvat huhtikuusta eteenpäin koko seulontavuoden. Hankasalmelaisten naisten vuoro on marraskuussa.

Tutkimustulokset ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse neljän viikon sisällä. Mikäli kuvista löytyy jotain poikkeavaa, tutkittava saa kutsun lisätutkimuksiin, jotka useimmiten koostuvat lisäkuvista ja rintojen ultraäänitutkimuksesta.

Mikäli kutsussa ilmoitettu ajankohta ei sovi, tutkimuksen ajankohdan voi vaihtaa. Tiedustelut ja tutkimusajankohdan vaihdot puhelimitse 045 7734 9975 tai verkossa kutsun ohjeiden mukaan.

Asiakkaan, jolla on turvakielto, kannattaa ottaa yhteyttä seulonnan ajanvaihtoon puhelimitse 045 7734 9975, sillä Terveystalo ei saa turvakieltoasiakkaiden osoitetietoja väestötietojärjestelmästä.

 

Papa-tutkimukset eli kohdunkaulan irtosolututkimukset

Seulontatutkimukseen kohdunkaulan syövän havaitsemiseksi kutsutaan vuosittain kaikki 30-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Vuonna 2018 kutsut lähetetään henkilökohtaisesti vuosina 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 ja 1988 syntyneille naisille. Raskausaika ja imetys eivät ole este irtosolunäytteen otolle.

Kulloinkin seulottaviin ikäryhmiin kuuluvat naiset kutsutaan seulontatutkimukseen henkilökohtaisella kutsukirjeellä. Kutsukirjeet lähetetään seulottavien kotiosoitteisiin. Kutsut lähtevät Fimlabin järjestelmästä porrastetusti kalenterivuoden kuluessa. Mikäli seulottava ei ole käynyt näytteenotossa noin kahden kuukauden kuluessa ensikutsusta, hänelle lähetetään uusintakutsu.

Näytteitä kohdunkaulan syövän seulontaa varten voidaan ottaa vain ajanvarauksella. Näytteenotossa voi käydä missä tahansa kutsukirjeessä mainitussa Fimlabin toimipisteessä. Keski-Suomen toimipisteet palvelevat seuraavasti:

  • Hankasalmi (Keskustie 53): joukkoseulontojen osalta laboratorio palvelee ma–to klo 14-15 tammi-toukokuussa ja syys-joulukussa.
  • Uurainen (Kuukantie 16): joukkoseulontojen osalta laboratorio palvelee ma ja ke klo 14-15 tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa.
  • Jyväskylä: joukkoseulontojen osalta Keski-Suomen keskussairaalan laboratorio palvelee arkisin klo 12–15. Jyväskylän Näytteenottokeskus (Telefoonikuja 5) palvelee joukkoseulontojen osalta arkisin klo 7.15-15, keskiviikkoisin klo 18 saakka. Molemmat toimipisteet palvelevat koko vuoden ajan.

Seulottava varaa itselleen sopivan näytteenottoajan joko
• Fimlabin ajanvarausjärjestelmästä
• Fimlabin puhelinajanvarauksesta 010 808 515 arkisin klo 7 – 18.

Kutsukirje ja siihen liitetty esitietolomake toimivat lähetteenä laboratorioon. Seulottavan tulee tuoda täytetty esitietolomake mukanaan näytteenottoon.

Seulontaa varten laboratoriossa otetaan solunäytteet emättimen pohjukasta, kohdunsuulta ja kohdun kaulakanavasta. Seulontaan osallistumista suositellaan vaikka kohtu olisi poistettu. 35-vuotiailta ja sitä vanhemmilta seulottavilta tutkitaan ensisijaisesti kohdun kaulakanavasta otettu näyte ja siitä määritetään, onko tutkittavalla viitteitä kohdunkaulan syövälle altistavasta korkean riskin papilloomaviruksesta (HPV). 30-vuotiaille tehdään toistaiseksi vielä ns. perinteinen PAPA-tutkimus. Lisätietoja seulonnasta.

Seulontavastaukset ja jatkohoitoon ohjaus
Seulonnan tuloksesta tulee kirjevastaus kotiin viimeistään kahden kuukauden kuluessa näytteenotosta. 

Mikäli seulontatulos on normaali, kutsu seuraavaa seulontanäytettä varten tulee viiden vuoden kuluttua (mikäli seulottava on alle 60-vuotias). Mikäli seulontatulos on poikkeava, seulottava saa kutsun jatkotutkimuksiin Keski-Suomen keskussairaalan naistentautien poliklinikalle. Mikäli seulonnassa todetaan vain lievästi poikkeava löydös, seulottava kutsutaan kirjeitse kontrollitutkimukseen vuoden kuluttua.

Fimlab Laboratoriot Oy ei vastaa seulontaan osallistuneiden asiakkaiden tutkimustuloksia koskeviin kysymyksiin, vaan niihin vastaa kotikunnan terveydenhoitaja, terveyskeskuslääkäri tai oma gynekologi.

Tutkimus on asiakkaalle maksuton.