Synnytyksen jälkitarkastus

Raskauden seurantaan liittyy myös synnytyksen jälkitarkastus neuvolassa. Jälkitarkastuksessa varmistetaan, että naisen elimistö on palautunut synnytyksen jälkeen. Tarkastus tehdään äitiysneuvolassa 5-12 viikon kuluttua synnytyksestä. Jälkitarkastuksessa käynti on vanhempainrahan viimeisen osan saamisen edellytyksenä ja tarkastuksesta kirjoitetaan todistus, joka on toimitettava Kelalle. Tähän saakka jälkitarkastuksen on tehnyt lääkäri.

Sairausvakuutuslain asetusmuutoksen myötä julkisen terveydenhuollon palveluksessa oleva ja riittävän koulutuksen saanut kätilö tai terveydenhoitaja voi suorittaa säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuksen. Jyväskylän terveyskeskuksissa säännöllisten synnytysten jälkitarkastukset siirretään lääkäriltä terveydenhoitajan tehtäväksi asteittain. Terveydenhoitajat saavat jälkitarkastuksia varten teoria- ja näyttöpohjaisen lisäkoulutuksen.

Asiakkaat asioivat neuvoloissa ns. jälkitarkastusklinikoilla, jossa koulutuksessa olevat neuvoloiden terveydenhoitajat tekevät jälkitarkastuksia yhdessä kokeneen ohjaajan kanssa. Ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalle annetaan tieto missä neuvolassa jälkitarkastus suoritetaan.

Lääkäri hoitaa edelleen epäsäännöllisten synnytysten jälkitarkastukset, mm keisarinleikkauksen, monisikiösynnytyksen tai ennenaikaisen synnytyksen jälkeen.