Ensikäynti neuvolassa

Ensimmäinen tapaaminen neuvolaan sovitaan noin raskausviikolle 7-9. Olette molemmat vanhemmat lämpimästi tervetulleita. Ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä voit käydä täyttämässä äitiysneuvolan esitietolomakkeen.

Ensikäynnillä keskustellaan perheen elämäntavoista ja terveystottumuksista. Käynnillä kartoitetaan terveystottumuksia ja keskustellaan raskauden aikaisista suosituksista ja rajoituksista liittyen päihteisiin, ravitsemukseen, liikuntaan ja tupakointiin. Neuvolassa keskustellaan odottavan perheen voinnista, raskauden herättämistä tunteista ja odotuksista. Kaikki raskaana olevat ohjataan alkuraskaudessa laboratorioon verinäytteisiin.

Kaikilla raskaana olevilla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoisiin alkuraskauden sikiöseulontatutkimuksiin ja niihin voi tutustua etukäteen.

Raskauden hoitamiseen voi vaikuttaa erilaiset sairaudet ja siitä syystä on hyvä selvittää etukäteen molempien vanhempien ja sukujen mahdolliset sairaudet.