Avaimia hyvään vanhemmuuteen lähi- ja videovalmennuksina

Valmennuksessa käsitellään varhaista vuorovaikutusta, sen merkitystä ja tärkeyttä vauvalle ja koko perheelle.  Varhainen vuorovaikutus ja siihen liittyvät tunnekokemukset ohjaavat aivojen kehitystä ja ovat siten pohjana myöhemmälle kasvulle ja kehitykselle sekä tuleville ihmissuhteille.

Aivojen kehitys tapahtuu siis suhteessa toiseen ihmiseen. Vuorovaikutus vauvaan alkaa jo raskausaikana. Sen vuoksi on tärkeää, että aiheen äärelle pysähdytään myös perhevalmennuksessa. Aiheeseen tutustutaan monella tavalla keskustellen, videon avulla ja pelaamalla Kahoot-peliä.

Vanhemmille löytyy myös verkosta vanhemmuuden taitoja tukeva Baby Trail-peli, jota esitellään valmennuksessa.

Varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa, video Trustmary Finland Oy
Mentalisaatiokyky kehittyy vaiheittain vauvasta aikuisikään, video Trustmary Finland Oy
Kiintymyssuhteet odotusaikana ja vauvan synnyttyä, video Trustmary Finland Oy
Minä vanhempana, video Trustmary Finland Oy