Palaute äitiysneuvola-ajasta

Palaute äitiysneuvolan asiakkuudesta

Synnytyksen jälkeen toivomme palautetta ja kokemuksia Jyväskylän äitiysneuvolan asiakkuudesta. Saadut palautteet auttavat kehittämään neuvolapalveluja entistäkin paremmiksi. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja se vie aikaa muutaman minuutin.

Your feedback from maturnity clinics

We would like You to shear your experiences as a customer of maturnity clinics in Jyväskylä city. Your feedback helps as to develop the maturnity services. You can answer the questions anonymously, and it takes only a few minutes.

Asiasanat: