Isyyden tunnustaminen

Uuden isyyslain myötä isyyden voi tunnustaa neuvolassa raskausaikana. Isyys voidaan tunnustaa neuvolassa raskausviikolla 30 tapahtuvalla käynnillä. Muutos koskee vain avioliiton ulkopuolella syntyviä lapsia ja heidän vanhempiaan. Myös yhteishuoltajuudesta voi sopia neuvolassa ennakkoon samalla käynnillä, jos vanhemmat niin haluavat. Ennen muutosta isyyden on voinut tunnustaa vauvan syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Muutoksen myötä isyyden tunnistaminen on asiakasystävällisempää, koska tunnustaminen voidaan tehdä neuvolakäynnin yhteydessä eikä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona tarvita. Isyyden tunnustamisen siirtyminen neuvoloille vahvistaa isän roolia vanhempana ja lisää isien osallistumista neuvolakäynneille.

Jos lapsen äiti ja oletettu isä eivät ole yksimielisiä isyydestä tai neuvola ei voi vastaanottaa isyyden tunnustusta, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona kuten aiemminkin.