Sotainvalidien kuntoutus

Sotainvalidilla tarkoitetaan sotiemme veteraania, jonka sotavammasta johtuva invaliditeetti on vähintään 10 %.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella sotainvalidien kuntoutusasioita hoitaa pääasiassa:

•Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen piirin toimisto (sotainvalidipiiri.sisa-suomi@elisanet.fi), p. 040 778 2740
•Jyväskylän seudun Sotainvalidit ry (sotainvalidit.jkl@elisanet.fi), p. 040 778 2740
•Yhteistoiminta-alueen kunnissa Hankasalmella ja Korpilahdella asioita hoitavat myös paikalliset sotainvalidiosastot. Yhteystiedot ovat saatavissa piiritoimistosta.
•Sotainvalidien Sairaskoti, os. Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä, p. 014 690 611

Sotainvalidit voivat käyttää terveyskeskuksen järjestämiä veteraanien avokuntoutuspalveluja maksutta.  Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysaseman järjestämästä sotainvalidien avokuntoutuksesta saa lisätietoa numerosta p. 014 266 8751.

Sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutushaku

Sotainvalidien puolisoilla ja leskillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus päästä valtion varoilla kuntoutukseen. Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta. Haku edellyttää lääkärin lausuntoa. Kuntoutus voi olla joko laitos-, päivä-, avokuntoutusta tai tuettua kotona kuntoutumista.

Lisätietoja kuntoutushausta:
•Valtiokonttori p. 09 772 58200
•Jyväskylän seudun Sotainvalidien toimisto p. 040 778 2740
•Sotainvalidien Sairaskoti p. 014 690 611