Rintamaveteraanien muut palvelut ja etuudet

Lisätietoa muista ikäihmisten palveluista

OIVA-keskus

Valtionkonttori *

Valtion asuntorahasto *

Veteraanien kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut

Valtion määrärahalla voidaan myöntää harkinnanvaraista tukea tunnuksen omaaville veteraaneille kunnallisiin avopalveluihin. Sosiaalihuoltolain mukaisella harkinnanvaraisella kotipalvelulla tuetaan veteraanin kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Tukea voidaan myöntää veteraaneille, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Tukea saadakseen ei tarvitse olla minkään veteraaniyhdistyksen jäsen.

Tukea ei voida myöntää erityisryhmäläiselle (henkilöt, jotka hakevat kuntoutuspäätöksen suoraan Valtiokonttorista) eikä sotainvalideille, joiden haitta-aste on 10% tai enemmän.

Tuen tarpeen arvioimiseksi veteraanien palveluneuvojaan voi ottaa yhteyttä veteraani itse tai hänen läheisensä. Yhteydenoton jälkeen tehdään haastattelu ja tarvittaessa myös kotikäynti.

Harkinnanvaraisen tuen kautta saatavat palvelut ovat veteraaneille maksuttomia. Kaupungin tuottamista palveluista (esim. kotipalvelu) peritään normaalit asiakasmaksut. Tukea voidaan myöntää vain uusiin palveluihin.

Lisätietoja veteraanien kotiin vietävistä palveluista: veteraanien palveluohjaaja p. 014 266 1378

Veteraanien avustajatoiminta

Avustajatoiminta ylläpitää ja edistää sotiemme veteraanien kuntoa ja siten mahdollistaa asumisen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Veteraanien avustajatoiminnasta huolehtii Sotainvalidien sairaskoti.

Lisätietoja veteraanien avustajatoiminnasta:

Avustajatoiminta
Sotainvalidien sairaskoti
Keskussairaalantie 40, 40630 Jyväskylä

Projektipäällikkö Erja Mastokangas
p. 050 431 4043
erja.mastokangas@siskoti.fi

Projektisihteeri Pirjo Korpiaho
p. 050 435 8717
pirjo.korpiaho@siskoti.fi.

Terveyskeskuksen käyntimaksut ja poliklinikkamaksut veteraaneille

Sotiemme veteraanit on vapautettu terveyskeskuksen käyntimaksuista ja poliklinikkamaksuista.

Rintamasotilas-, rintamapalvelu-, rintama- tai veteraanitunnuksen omaavilta ja lain 1039/97 2 §:n tarkoittamilta miinanraivaajilta ei peritä suun terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä protetiikan lhammaslaboratoriomaksuja terveyskeskuksessa annetun hoidon osalta. Tämä koskee myös Hankasalmen ja Uuraisten kuntien päätöksellä näiden kuntien alueella asuvia veteraaneja.

Paikallisliikenteessä matkustaminen veteraaneille

Veteraanit voivat matkustaa maksutta palveluliikenteen Linkki-VIP – autoissa sekä paikallisliikenteen linjoilla 1-39 ja 42 (ei 13M) ja seutuliikenteen linjalla 41, lisätietoja ilmaismatkustukseen oikeuttavan Waltti-vuosikortin hankkimisesta saat Jyväskylän liikenteen sivuilta.

Korttia lunastettaessa tulee esittää veteraanitunnusasiakirja, joita ovat esim. sotilaspassi, erillinen rintamapalvelutunnus tai kuvallinen Kela-kortti, jossa on R- tai MR-tunnus. Sotainvalideilla käy myös Sotainvalidien Veljesliiton jäsenkortti tai valtioneuvoston päätös sotavammasta.

Lisätietoja paikallisliikenteessä matkustamisesta:
Jyväskylä- info

Pysäköinti veteraaneille

Jyväskyläläisillä sotiemme veteraaneilla on mahdollisuus pysäköidä autonsa Jyväskylän kaupungin maksullisilla pysäköintialueilla kolmen tunnin ajaksi maksutta. Aikarajoitusta valvotaan pysäköintikiekon avulla. Maksutonta pysäköintiä varten veteraani saa henkilökohtaisen, kerrallaan vuoden voimassa olevan pysäköintikortin. Kortin saamisen edellytyksenä on voimassa oleva ajokortti.

Lisätietoja pysäköinnistä:
Palvelupiste Hannikainen
Kaupunkirakennepalvelut
Hannikaisenkatu 17
p. 014 266 5025 tai p. 014 266 0108
Sähköposti: palvelupistehannikainen@jyvaskyla.fi

Liikuntapalvelut veteraaneille

Sotiemme veteraanit voivat käydä maksutta uimassa AaltoAlvarissa, Tikkakosken uimahallissa ja Wellamossa Vaajakoskella. Lisäksi Jyväskylän terveyspalvelujen fysioterapia järjestää veteraaneille maksutonta liikuntaryhmätoimintaa.

Asuntojen korjausavustukset ja korjausneuvonta veteraaneille

Asuntojen korjausavustuksista ja korjausneuvonnasta saa lisätietoja korjausneuvojilta

Pertti Viitanen
p. 014 266 5018
pertti.viitanen@jyvaskyla.fi

Jukka Lampi
p. 0400 162 494
sähköposti: jukka.lampi@vtkl.fi

Sotiemme veteraanien havuseppeleet

Jyväskylän kaupunki kustantaa havuseppeleen veteraanin siunaustilaisuuteen. Veteraanijärjestöt hoitavat seppeleiden hankkimisen käytännön järjestelyt.

Omaiset ilmoittavat veteraanin poismenosta havuseppeleen hankkimiseksi joko

Ilmoituksen yhteydessä tarkistetaan, että edesmenneellä henkilöllä on ollut rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnus ja että veteraani on ollut jyväskyläläinen.

Kukkakauppa toimittaa seppeleen siunauskappeliin Jyväskylän kaupungin alueella ellei toisin ole sovittu. Jos jyväskyläläinen veteraani siunataan muualla kuin Jyväskylässä, veteraanijärjestö voi tilata seppeleen paikallisesta hautaustoimistosta.

Veteraanin poismenosta ilmoittaminen on pääasiassa omaisten aktiivisuuden varassa.

Lisätietoja havuseppeleistä:
p. 014 266 2006

Lisätietoa muista ikäihmisten palveluista

OIVA-keskus

Valtionkonttori *

Valtion asuntorahasto *